Tula

This is just a compilation of some random thoughts. Mga bagay na pumapasok na lang sa utak ko ng random lang. :)