Iginuhit Na Tadhana

 

Tablo reader up chevron

Chapter 2

Enero, 1896

"Muy bien, Compadre. Totoo ngang napakaganda ni Trinidad."bulalas ni Senior Pancho.

"Hindi ba tama ako Senior Pancho? Wala ng mas ririkit pa kay Trinidad sa bayan na ito. Maging ang ganda ng mga aristokratang babae ay hindi maihahalintulad sa kanyang yumi."humahalakhak na wika ng kasama ni Senior Pancho na si Senior Miguel.

Si Trinidad, isang magandang babae na naninirahan sa Bulakan kapiling ang mga magulang na mga magbubukid. Nagtatrabaho ang mga ito sa trigohan ni Senior Miguel.

"Nais kong isama si Trinidad sa Maynila at gawing aking esposa alipin." pinal na sabi ni Senior Pancho sa magulang ni Trinidad.

"Hindi maaari Senior. Humiling na lamang kayo ng iba subalit huwag ang aming anak. May kasintahan na siya at lubos na nagmamahalan."pakli ng ama ni Trinidad.

"Ingrato. Sino ka para utusan ako alipin. Binayaran ko ang lahat ng utang ninyo kay Miguel. Kulang pa ang buhay niyo para bayaran ang lahat ng iyon."pagalit na tono ng senior.

"Subalit—" tutol muli ng ama ni Trinidad na umaagos na ang luha at maging ang ina nito.

"Tama na ama. Sasama ako kay Senior Pancho para maging esposa."sabad ni Trinidad.

"Pakisabi na lamang sa aking nobyo na ayoko na siyang makita at tinatapos ko na ang aming ugnayan."dagdag wika ni Trinidad na halatang napipilitan at iniiwasang magalit ang mga aristokrato na maaring ikapahamak ng kanyang pamilya. Kahit labag sa kanyang kalooban ay napilitan itong tanggapin ang alok ni Senior Pancho.

"Huwag kayong mag alala at makakatanggap kayo ng karampatang salapi mula sa akin."wika ng senior sabay lumabas sa munting tahanan kasama si Trinidad at isinakay sa kalesa.

Upang hindi maramdaman ang pait ay walang lingon likod na lumakad si Trinidad hanggang sa makasakay. Ayaw niyang makita ang mga mahal na magulang na lumuluha dahil sa kinuha ang isang butihin nilang anak na dalaga.

Kasintahan ni Trinidad si Juan at tigib ang kanilang pagmamahalan. Ngunit mas minabuti niyang sundin ang nais ng senior kaysa mapahamak ang kanyang minamahal. Kung hindi siya papayag sa nais ng senior ay piho na buhay ng kanyang kasintahan o ng mga magulang ang maaaring magiging kapalit.

Ilang oras ang ibinayahe ng kalesa mula bulakan papunta sa mansyon ni Senior Pancho na nakatirik sa Malate Manila. Hindi maiwasan ni Trinidad na humanga sa ganda ng mga kasangkapan na halos iniangkat sa bansang Espanya at Tsina. Kahit ata buong buhay sila magtrabaho ay hindi sila makaka bili ng ganoong mga muwebles at kasangkapan.

Sinalubong sila ng iilang trabahor sa mansyon ni senior.

"Buenas Noches y bienvenidos senior seniora."sabay sabay na bati ng mga tauhan.

"Iyo na ang mansyon na ito Trinidad. Ikaw na ang aking esposa at seniora ng sambahayang ito."wika ni Senior.

Hindi mahalaga kay Trinidad ang kayamanan at si Juan pa rin ang laman ng isip niya. Ngunit sa kalagayan niya ay malayo ng matupad na muli pa niyang makita ang kasintahan. Magiliw si Senior Pancho sa mga tauhan at hindi naman abusado katulad ng ibang mayayaman subalit may otoridad lagi ang boses nito. Ibig nito na lagi siyang masusunod kapag may sinabi siyang bagay na gusto.

Mabilis naman nakarating kay Juan ang balita na kinuha si Trinidad at ginawang asawa ng isang aristokrato bilang pambayad utang. Tanging ina niya lamang ang naging sandigan ni Juan ng mga oras na iyon.

"Tahan na anak. Kalimutan mo na si Trinidad. Mga indio lamang tayo."wika ng ina ni Juan.

"Dahil ba sa isang Principales si Don Pancho kaya sumama si Trinidad Inay?"humagulgol na wika ni Juan.

"Batid mong hindi totoo iyan anak at hindi iyon ang nakikita ko. Alam mo naman ang kakayahan ng mga aristokrato. Ayaw lang ni Trinidad na mapahamak ka at ang pamilya niya."alo ng ina ni Juan.

"Buo na ang desisyon ko inay. Tatanggapin ko na ang alok ni Macario. Sasapi ako sa kilusan ni supremo." buong tapang na sabi ni Juan.

"Anak, alam mo naman ang ginagawa ng mga espanyol kapag nalaman na isa kang katipunero. Ayokong may mangyaring masama sa iyo."malamyos na tugon ng kanyang ina.

"Huwag kayong mag alala inay, magiingat akong mabuti. Nais kong may maiambag sa ating bayan upang hindi kapangyarihan lamang ng salapi ang nananaig. Ang tunay na nagiibigan ay walang lugar sa panahong ito."wika ni Juan.

Nagkagayon nga. Dumaan si Juan sa mga pagsubok upang makasali sa lihim na kilusan. Tanging mga nahihikayat lang na sumali ay ang mga kakilala lang ng mga dati ng kasapi ng kilusan. Pinapasok siya sa isang silid na nakapiring at pinabasa ang mga kataga sa pader. Pinagtatanong ng mga katanungan tungkol sa bayan. Sinubok ang kanyang tapang at hindi nag laon ay nakamit niya ang maging miyembro. Dahil sa talas at bilis ng isip kasama ang tapang ng dibdib ay naataasan siyang maging espiya sa Maynila kasama si Macario.

Ngunit hindi lamang pagtulong sa paglaya ng bansa ang hangad ni Juan kundi ang alamin mula sa bibig ni Trinidad ang buong dahilan. Nakasilip sila ngayon sa isang mansyon kung saan namamalagi si Trinidad.

"Macario. Ikaw ba ay tunay kong kaibigan?"tanong ni Juan sa kasamang espiya habang nakakubli sa bakod na pader.

"Walang duda Juan. Kahit kamatayan ko ay hindi kita ipagkakanulo."sagot naman ni Macario.

"Magaling aking kaibigan. Nais kong humingi ng tulong sa iyo."

"Kahit ano kaibigan basta kaya kong gawin."sagot muli ni Macario.

"Talastas mo naman na inilayo sa akin si Trinidad hindi ba? Aking nabatid na dito sa mansyon na ito dinala si Trinidad upang gawing esposa ng isang aristokrato." sabi ni Juan.

"Ano ang iyong binabalak Juan?"tanong naman ni Macario.

"Nais kong tulungan mo akong makapasok sa mansyon na iyon upang muling makapiling si Trinidad." pakiusap ni Juan.

"Nahihibang ka na ba Juan. Alam mo bang si Don Pancho Vasquez ang nakatira diyan at isa siyang principalia. Pinakamataas na uri ng tao sa lipunan. Hindi hamak na mas mataas kaysa sa ilustrado."pagpigil ni Macario.

"Alam ko Macario. Tutulungan mo ba ako o hindi?"tanong ni Juan sa kaibigan.

"Shhh!!" pabulong na sabi ni Macario sabay napayuko silang dalawa ng makita ang papalabas sa malaking pinto. Pumunta ito sa Hardin.

"S-si Trinidad!!"bulalas ni Juan sabay labas sa pagkakakubli at tinungo ng palihim si Trinidad. Dahil sa bilis ng pangyayari ay hindi napigil ni Macario ang kaibigan. Napailing ito at palihim ding sumunod habang minamasdan ang kapaligiran kung may mga guwardiya sibil.

"Psstt! Trinidad! Mahal ko."mahinang tawag ni Juan sa kasintahan.

"Juan!?"sabay lapit ni Trinidad sa bakod kung saan naka sungaw si Juan. Tinutop nito ang kamay sa dibdib sa kaba.

"Anong ginagawa mo dito? Baka may makakakita sa iyo."gulat na sabi ni Trinidad habang nakalinga sa bandang pintuan ng mansyon.

"Mahal, nais kong malaman kung kusang loob kang pumayag na maging asawa ni Don Pancho?"tanong ni Juan.

"Alam mo naman na hindi ko nais ito Juan. Alam mong ang puso ko ay sa iyo lamang mag pa hanggang kamatayan. Ayokong may mangyaring masama sa iyo at kina Inay at Itay kaya napilitan akong gawin ito. Batid mo naman ang kakayahan ng mga aristokrato."paliwanag ni Trinidad.

"Nais kong sabihin mo Mahal na mahal na mahal mo ako." wika ni Juan habang nangingilid ang luha.

"Mahal na mahal kita Juan subalit alam mo ng imposible ang ating pag iibigan. Batid mong di malirip ang pagmamahal ko sa iyo."tigib na sabi ni Trinidad.

"Hintin mo ako mahal, muli tayong magkakasama, gagawa ako ng paraan."wika ni Juan.

"Paano Juan? Masyadong mapanganib."

"Donya Trinidad."tinig na mula sa papalabas na tao mula sa malaking pintuan ng mansyon. Hindi naman mapakali si Macario sa kaba.

"Juan tayo na."yaya ni Macario.

"Yumao ka na Juan, baka makita ka ni Senior."pagaalalang tinig ni Trinidad.

"Babalik ako bukas aking mahal."wika ni Juan habang ginagap ang kamay ng kasintahan.

"Paroroon kami sa gobernador heneral bukas ng dapithapon para sa pulong Juan."wika ni Trinidad habang lumayo sa bakod at kunway namimitas ng rosas.

"Andito ako Aurora. May kailangan ka ba sakin?" tawag ni Trinidad sa tagapag alaga sabay tanong. Nilinga pa niya ng palihim si Juan kung nakaalis na.

"Oras na ng iyong pag ligo Donya."yaya ni Aurora.

Dagli niyang tinapos ang pamimitas at pumunta sa kinatatayuan ng tagapag alaga. Pumasok sila sa mansyon at sabay ipininid ang isang panig ng pintuang dalawa ang dahon.

Palihim namang umalis sina Juan at Macario.

"Bumalik na tayo sa kampo Juan. Ipaalam natin ang nakalap nating impormasyon tungkol sa magmamartsang pulutong sa Kalookan."sabi ni Macario.

"Siguradong may gagawing pag tambang mamayang bukang liwayway sa Kalookan. Sasama ka ba kaibigan?"dagdag sabi ni Macario na patanong.

"Sasama ako Macario. Ang aking tabak ay pupunuin ko ng dugo ng mga guwardiya sibil." matigas na sabi ni Juan.

Hatinggabi pa lamang ay lihim na nilang pinalibutan ang masukal na daan. Inaantay ang pagdaan ng mga espanyol.

"Mag-iingat ka Macario."wika ni Juan.

"Salamat. Ikaw din kaibigan."tugon naman ni Macario at ng makarinig ng hudyat ng pagsugod ay mabilis silang nagtakbuhan. Kanya kanyang wasiwas ng tabak laban sa riple ng mga espanyol.

Mahusay si Juan sa pakikidigma at may malakas na pangangatawan na nakuha sa pagbubukid. Ilang sundalo din ang kanyang napatay. Hinagilap ng mata niya ang kaibigan. Nakita niya ang pagtutok ng isang sundalo sa nakatalikod na si Macario.

"Macario!"sigaw ni Juan at napaharap ito. Nakita niya ang isang sundalo na handa ng pumutok ng kanyang riple. Mabilis ang pangyayari at namalayan na lamang ni Macario na nakadagan sa kanya si Juan. Sinagip siya ng kaibigan. Ang guwardiya sibil na bumaril sa kanila ay nakita pa niyang tinarakan ng tabak sa dibdib ng isa nilang kasapi. Sinaklot ng kaba sa dibdib si Macario dahil sa baka napuruhan si Juan.

Agad namang naubos ang mga sundalo na nabigla sa kanilang ginawang pag atake. Ang mga armas ay nilimas ng mga rebolusyunaryo. Inalis ni Macario si Juan sa pagkakadagan sa kanya at tiningnan ang sugat. Laking pasalamat niya ng daplis lang sa kaliwang balikat ang natamo nito.

"Maraming salamat Juan. Utang ko sayo ang aking buhay."sabay inalalayan sa pagkakatayo si Juan at agad silang nagtipon para gamutin ang sugatan.

Kinabukasan.

Inantabayanan ng magkaibigan ang paglabas ng mansyon ni Senior Pancho at Trinidad para tunguhin ang pulong.

"Maraming salamat sa tulong mo Macario."wika ni Juan habang lihim silang nakamasid sa kalesa.

"Lahat ay gagawin ko para sayo dahil sa iniligtas mo ang buhay ko Juan."sagot ni Macario kapagkuwan.

"Handa ka na ba?"tanong muli ni Juan.

Tumango lang ang kaibigan. Nakita nila ang papasakay na si Don Pancho sa kalesa.

"Ngayon na Macario."utos ni Juan.

Agad namang lumabas sa pagkakakubli si Macario at sumunod din si Juan. Kapag kuway hinablot ni Macario si Don Pancho at inilapat sa likod ng kalesa. Akmang tatagain ng kanyang tabak.

Hinablot naman ni Juan si Macario at kunwaring nagpambuno. Napasandal si Macario sa gilid ng karwahe at inundayan ng suntok ni Juan. Sadya niyang pinadaplis ang kanyang kamao na tumama sa salamin na bintana. Kunwaring nag agawan ng tabak at hindi naglaon ay nagtatakbo si Macario. Naiwan si Juan at lumapit kay Don Pancho.

"Nasaktan ba kayo Senior?"tanong ni Juan.

"H-hindi naman. Gracias. A-anong pangalan mo?"tanong ni Senior Pancho na may paghanga sa kisig ni Juan.

"Juan senior."sabay tanggal ng kanyang sombrerong at inilagay sa dibdib at bahagyang yumuko. Ang duguang kamao ay hindi alintana.

"Anong dahilan at pinagtangkaan ako ng indiong iyon?"takang tanong ni Senior.

"Pihong nananaghili sa inyong yaman senior."susog ni Juan.

"Ano ang iyong kwento ginoo?"tanong ni senior.

"Ako ay naninirahan sa Tondo. Naghahanap ako ng mapapasukang trabaho senior kaya ako napadpad sa lugar na ito."wika ni Juan na ang sugat sa kaliwang balikat at kanang kamao ay pilit itinatago ang sakit sa kanyang mukha. Namasdan niya din ang pagka gulat sa mukha ni Trinidad.

"Trabaho? Ano ang iyong talastas na gawain?"siyasat ni Senior.

"Ako'y isang anluwage, magbubukid. Kung mamarapatin ninyo ay ibig kong mangalaga ng inyong kamalig."

"Ano pa ang iyong kakayahan ginoo."tanong muli ni senior.

"May talento ako sa pag guhit at pag pinta Senior."pakli ni Juan.

Naging interesante ang mukha ng senior.

"Pintor? Kaya mo bang iguhit ang aking magandang esposa?"tanong muli nito kay Juan habang itinuro si Trinidad.

"Walang bagay akong hindi naipipinta."tugon ni Juan.

"Magaling. Dahil sa iniligtas mo ang aking buhay ay nais kong manilbihan ka sa aking tahanan. Si Paez na ang bahala sa iyo, siya ang aking mayordomo."pagpayag ni senior.

"Maraming salamat senior. Ako po ay magiging tapat ninyong taga silbi."

Tuluyan ng umalis si Senior Pancho kasama si Trinidad sa kalesa. Muli naman niyang tinagpo si Macario.

"Anong balita Juan?"

"Tagumpay Macario. Maninilbihan ako sa mansyon. Maraming salamat sa tulong mo."wika ni Juan.

"Mabuti kung ganon. Titiwalag ka na ba sa kilusan?"tanong ng kaibigan.

"Hindi—mananatili tayong espiya."tugon ni Juan.

Nagkagayon nga, namasukan si Juan na tagasilbi ni Senior Pancho at nakuha ang tiwala habang lihim silang nagkikita ni Trinidad sa kamalig.

"Mahal kong Juan. Natatakot ako sa ating ginagawa. Alam mong si Senior ay mapanaghili at talusaling. Ayokong maparool tayong dalawa."wika ni Trinidad habang tutop ang dibdib.

"Ako may takot din aking mahal subalit wala akong maisip na ibang paraan upang muli kang makapiling."tugon ni Juan sa kasintahan.

Napansin ni Trinidad ang pagdugo ng sariwang sugat pa ni Juan sa kaliwang balikat maging sugat sa kamao.

"Saan mo nakuha ang iyong subyang sa balikat mahal?"pagalalang tanong ni Trinidad.

"Sumapi ako sa kilusan mahal. Huwag mo na akong alalahanin. Ginamot na rin ako ni Aurora. Ginagawa ko ito dahil sa wala ng ibang paraan. Lahat tayo ay alipin, si Senior na alipin sa sobrang pagmamahal sayo at ikaw naman na alipin ng sobrang pagmamahal niya. Ako naman ay alipin ng mga espanyol sa sariling bayan at alipin naman sa iyo. Nais kong may maiambag sa ating paglaya upang muli kitang makapiling ng walang pagaalinlangan."saad ni Juan.

Patuloy pa rin ang pagiging espiya ni Juan at pagbibigay ng mahahalagang impormasyon sa kilusan.

Lalo pa niyang nakuha ang loob ng senior ng mabighani ito sa iginuhit niyang larawan ni Trinidad.

"Napakahusay ng iyong kamay Juan. Walang kasing ganda si Trinidad sa iyong obra."hangang hangang sambit ni Senior habang minamasdan ang tapos na obrang ipininta. Imahe ni Trinidad na nakaupo sa isang mamahaling silya na nakadamit ng isang principalia. Halos kasing laki at kasing lapad ng isang pinto.

"Maraming salamat sa papuri senior."tugon ni Juan.

Lumipas ang maraming buwan at nag dalang tao si Trinidad kay senior subalit ang kanilang pagiibigan ay hindi nang hinawa. Kuntento na silang lihim na nagiibigan at nagkikita sa kamalig ng makatanggap si Juan ng isang lihim na impormasyon. Hindi niya maiwasang sabihin kay Trinidad.

"Mahal kong Trinidad may masama akong balita sa iyo."wika ni Juan habang gagap ang kamay ng kasintahan.

Hindi na nakasagot pa si Trinidad ng muling sabihin ni Juan ang balita.

"Nakatanggap ako ng balita kay Macario at sinabing ikaw ay dadalhin ng gobernador heneral sa bansang Espanya kapag ikaw ay nagsilang na." nangingilid na luha ni Juan.

Napahagulgol si Trinidad at napayakap sa matipunong dibdib ni Juan.

"Ayoko Juan. Nais ko pang mamatay kaysa malayo sayo."humihikbing si Trinidad.

"Batid ko mahal. Mas nais ko pang makasama mo si senior kaysa sa malupit na gobernador heneral. Itatago kita na hindi nila makikita kung saan." wika ni Juan.

"Paano Juan?"

"Kakausapin ko si Inay na muling gamitin ang lihim na karunungan at itago ka sa ibang mundo sa loob ng larawan." sabi ni Juan.

"Ngunit ayokong mag isa doon. Samahan mo ako mahal."aya ng babae.

"Hindi maari yon mahal. Labag iyon sa kakayahan ni Inay. Ang magkakadugo ay hindi maikukulong sa ibang mundo."sagot ni Juan.

"Subalit ayokong mag-isa."pakli ni Trinidad.

"Nakita ko ang tigib na pagmamahal sa iyo ni Senior at hindi ka magawang saktan. Malas ko rin na gagawin niya ang lahat para sa iyo. Kukumbinsihin ko siyang sumama sa iyo sa loob ng larawan." desididong wika ni Juan.

"Papaano ako makakalabas sa larawan mahal?" tanong muli ng babae.

"Tanging may dugong de Villa lamang ang makakabukas ng pinto ng larawan. Hintin mo ako tuwing hahalik sa lupa ang butiki sa kisame at nandoon ako para palabasin ka. Ang lihim na lagusan patungo sa tunay na mundo ay ipalalagay ko kay Inay sa kamalig."saad muli ni Juan.

"Payag ka ba mahal? "tanong ni Juan.

"Oo mahal. Mas nais ko na iyon kaysa sa mapalayo sa mga taong mahal ko." turan naman ni Trinidad.

Pinaliwanag pa ni Juan ang mga kondisyones at mga bagay na mararanasan ni Trinidad sa mundo sa loob ng larawan ngunit hindi nagbago ang isip ng kasintahan.

Kinabukasan ng umaga ay agad dumulog si Juan kay senior at ibinalita ang kanyang nalaman.

"Hindi ako makakapayag. Akin lamang si Trinidad. Sigurado ka ba sa balita Juan?"siyasat ni senior.

"Walang duda senior, basta utos ng heneral ay walang makakapigil. Maari kayong kumalap ng impormasyon sa inyong mga kakilala na malapit sa gobernador heneral."suhestiyon ni Juan.

Ganon nga ang ginawa ni Don Pancho. Nagpaabot ito ng liham sa malapit na kaibigan na nasa Intramuros na ginawang kapitolyo ng heneral. Hindi siya makapaniwala na may pag sinta din ang heneral kay Trinidad.

"Hindi ako papayag. Ahhh!"sabay hataw ng baston sa mga mamahaling porselanang pigurin. Agad iyong nabasag. Napapatda at sinaklot ng takot ang mga nakamasid sa galit ni senior. Ang kanyang katiwala na si Paez, tagapag alaga ni Trinidad na si Aurora at maging si Trinidad.

Lahat ay gagawin ni Senior Pancho huwag lamang malayo si Trinidad at agad naman iyong sinamantala ni Juan.

"Senior, mayroon akong imumungkahi. May alam akong lugar na kahit sinong nilalang ay hindi maagaw si Trinidad kahit ang heneral pa."

"Anong ibig mong sabihin Juan? Lahat ng sulok ay may mata ang heneral, kahit sinong mataas sa lipunan ay kaya niyang pabagsakin."takang tanong ni senior.

"May kakilala akong manggagaway. Maaari niya kayong dalhin sa isang mundo na kayo lamang dalawa. Ang inyong pag iibigan ay walang hanggan."pang lililo ni Juan.

Naging interesante ang senior.

"Ipaliwanag mong mabuti Juan."

"Ikukubli niya kayo sa isang lugar na ang araw ay mas maikli kaysa sa tunay na mundo. Ang taon dito ay maaring isang araw lamang doon. Hindi rin kayo tatanda at mananatili ang ganda ni Trinidad. Ang kanyang kariktan ay lagi mong mamamasdan senior. Ang materyal na bagay ay walang halaga sa lugar na iyon. Tamang tama lamang sa nagiibigan ng tapat at walang hanggan."paliwanag ni Juan.

"Ngunit isisilang na ni Trinidad ang aming anak. Hindi ko maaring isama doon ang sanggol, kung ang tinuran mo'y tunay wala siyang magiging buhay doon."pakli ni senior.

"Handa akong kalingain ang inyong anak senior." sabad ni Paez.

"Sisimulan kong sumulat ng privado diario tungkol sa inyong buhay at ipamamana sa salit saling lahi ng inyong magiging anak."dagdag ng katiwala.

"Dalhin mo sakin ang manggagaway Juan."utos ni senior.

"Subalit may isa siyang kondisyon senior."sagot ni Juan.

"Kahit ano ibibigay ko Juan. Huwag lamang si Trinidad."pihong tugon ni senior.

"Nais ng manggaway na ang kalahati ng inyong yaman ay ibibigay sa kanya at ang kalahati ay sa inyong anak."

"Ikaw na ang nagsabi Juan na walang halaga ang materyal sa mundong aming pupuntahan. Ihahabilin ko kay Paez ang kalahati upang sa kinabukasan ng aking anak." pagpayag ni senior.

"Pagkapanganak ni Trinidad ay gagawin na natin ang pagpasok niyo sa lugar na iyon senior."wika ni Juan.

"Saang lugar iyon Juan?" tanong ni senior.

"Gagamitin natin ang pinakakamahal niyong larawan ni Trinidad upang maging pinto sa mundong inyong pupuntahan."

"Ang larawan? May paraan ba para makalabas sa larawan?"tanong muli ng nagugulumihanan na aristokrato.

"Wala senior, walang makakapasok at makakalabas sa mundong iyon at habambuhay kayong magsasama ni Trinidad." pagsisinungaling ni Juan upang mabigyan ng kapanatagan na hindi makakaalis si Trinidad.

Agad tumulak si Juan pabalik sa kanilang bayan sa Bulakan at kinausap ang ina sa binabalak. Laking tutol naman nito sa kanyang ideya.

"Hindi ako payag Juan. Alam mo naman ang kapalit ng pag gamit ng karunungang itim."

"Sige na inay, ngayon lamang ako hihiling."pakiusap ni Juan.

"Alam kong kahit ilang siglo pa ang lumipas ay mananatili sila roon. Nais kong ibalik muli ninyo ang aking kaluluwa sa isa sa aking magiging saling lahi. Ibalik mo ako inay kapag malaya na ang mga tao. Doon ko muling palalayain si Trinidad, sa panahong kahit sinong mahalin ay walang hahadlang."dagdag niya.

"Ngunit anak, alam mong ang epekto ng ganoong mahika ay mawawalan ng sariling desisyon ang sinumang katawan na magagamit mo. Bukod pa doon ay magiging makasarili at ganid hanggang sa magdusa dahil sa mga naglalayuan ang mga mahal sa buhay." tutol ng ina ni Juan.

"Hihingi na lamang ako ng tawad sa gagawin kong aklat talaan inay. Idedetalye ko ang aking buhay at mga pagsubok namin ni Trinidad. Siguradong maiintindihan ako ng aking magiging salit saling lahi dahil sa alam kong magiging mabuting tao iyon kagaya natin."tugon ni Juan.

"May isa pa pala akong hiling inay. Nais kong alisan mo ng paningin si Senior Pancho pagpasok sa mundo ng larawan."

Napabuntong hininga na lamang ang ina ni Juan. Walang na rin itong nagawa kundi pagbigyan ang hinagpis ng anak. Sumapit ang pagsilang ng sanggol ni Trinidad. Isang sanggol na lalaki. Matapos linisin ng ina ni Juan ang sanggol ay kinuha ito ni Don Pancho. Lumapit sa katiwalang si Paez.

"Ikaw na ang bahala sa kanya Paez. Palakihin mo siyang mabuti. Ibigay mo rin ang aking apelyido sa kanya."pakiusap ni senior.

"Masusunod senior."tugon naman ng katiwala.

Agad nilang inihanda ang gagamiting gamit sa seremonyas. Inilagay ang larawan sa gitna ng nakapaikot na malalaking kandila. Binuksan ito ni Juan na parang isang pinto. Habang ginagawa naman ang seremonyas ay ang pag martsa ng mga kawal upang kunin si Trinidad. Nakarating ang mga kawal sa mansyon ni Don Pancho subalit wala silang natagpuan kundi mga trabahador.

Nagngitngit naman sa galit ang heneral ng mabalitaan ang pagtakas ni Senior Pancho kasama si Trinidad.

Patuloy ang pagkikita ni Juan at Trinidad sa lihim na tagpuan ng mga ilang linggo pa.

"Hindi pa ba tapos ang rebolusyon mahal?"tanong ni Trinidad.

"Malapit na mahal, humihina na ang mga kawal ng espanya."tugon ni Juan.

"Trinidad—" napatingin si Trinidad sa mukha ni Juan.

"Bakit Mahal?"

Humugot sa bulsa si Juan ng isang bagay. Kwintas na yari sa puting perlas.

"Nais kong itabi mo ito bilang alaala ko. Pinagipunan ko ito mula sa sahod na ibinibigay ni senior. Binili ko sa isang mangangalakal na mestizo."sabay gagap ni Juan sa kamay ni Trinidad at inilikom.

"Bakit Juan? Tila nagpapaalam ka? Nahihinawa kana ba sa akin?" sunod sunod na tanong ni Trinidad. Ang mukha nito ay pinapag-ulap sa winikang iyon ni Juan.

"Hindi mahal. Muli kitang babalikan at tutuparin ang ating pangako. Ang pagisahin ang ating mga katawan na walang gambala. Hindi ko man matupad ang pangakong ito ngayon. Sisiguraduhing kong sa susunod na panahon ay magagawa ko. Babalikan kita. Pangako mahal. "paliwanag ni Juan habang hawak ang kamay ni Trinidad.

Kahit itago pa ni Juan. Ramdam ni Trinidad na may inililihim ang kasintahan.

"Yaman din lamang na sinabi mo yan. May hihilingin sana ako sayo Juan."malamyos na wika ng babae.

"Ano iyon mahal? "tanong ni Juan.

"Batid kong may lihim na pagtingin sa iyo si Aurora. Nais kong gawin mo siyang katipan at bigyan ng supling."

"Bakit mahal? Ano ang iniisip mo?" takang tanong ni Juan.

"Matagal ko ng pinagisipan to Juan. Nais kong kahit sa ating mga salit saling lahi man lang ay matupad ang naudlot nating pagmamahalan."wika ni Trinidad.

Muli silang naghiwalay ng gabing iyon at nagisip si Juan. Inilihim niya sa kasintahan ang malaking gagawin nilang pag atake sa Tarlac sa susunod na araw. Napag-isip niyang tama ang kasintahan. Kung masasawi siya ay walang magtutuloy ng kaniyang lahi.

Agad niyang kinausap si Aurora at ng gabi ding iyon ay nagtalik sila. Iniuwi niya si Aurora sa Bulakan at pinatira kasama ang ina sabay pinaliwanag ang lahat.

Dumating ang araw ng paglusob nila sa Tarlac. Hindi maipaliwanag ni Trinidad subalit ramdam niyang may salagimsim para kay Juan. Kaipala ay nasawi ito sa rebolusyon kasama si Macario.

Hindi na muling dumating si Juan upang buksan ang pinto sa mundo ni Trinidad. Nagbunga din ang gabing pinagsaluhan ni Aurora at Juan ng isang lalaki.

Matiyagang naghihintay si Trinidad kay Juan sa kamalig habang minamasdan ang tunay na mundo sa labas hanggang sa lumipas ang mahabang panahon.

Subalit walang Juan de Villa na dumating.

Comment Log in or Join Tablo to comment on this chapter...

Chapter 1

Mga Tauhan

Alyssa - mahilig sa antiques na kasintahan ni Jc.
Jc - isang engineer, kasintahan ni Alyssa.
Trinidad - babaeng nakakulong sa kakaibang mundo sa loob ng larawan.
Juan - kasintahan ni Trinidad gumuhit ng larawan.
Senior Pancho - kumuha kay Trinidad upang maging asawa.
Macario - kaibigan ni Juan.
Paez - katiwala ni Don Pancho.
Aurora - tagapag alaga ni Trinidad.
John at Jake - barkada ni Jc.
Hindi Kilala - ama ni Trinidad.
Hindi Kilala - ina ni Juan

Mga Talasalitaan

Pinalis - inalis
Nakahuma - nakaimik
Pakli - sagot
Padaskol - padabog
Papiksi - mabilis na kumilos
Tigib - puno, apaw
Piho - sigurado
Talastas - alam
Di malirip - di maisip
Hintin - hintayin
Yumao - umalis
Ipininid - isinara
Sinaklot - napuno ng takot
Nanaghili - inggit, selos
Anluwage - karpintero
Talusaling - sensitibo
Maparool - mapahamak
Subyang - sugat
Naghihinawa - nagsasawa
Pinapagulap - nawala ang kislap ng mata
Salagimsim - naiisip na masamang mangyayari
Kaipala - kaya pala
Pita - hiling
Napapatda - napatulala
Alipala - kaagad
Salanggapang - pangahas
Naglimayon - namalagi
Pagtatalusira - pagtataksil
Hilahil - balisa
Dadatal - sasapitin ang hangganan
Sasago - sasabog
Pag gibik - pag hingi ng tulong

Tanghaling tapat kasabay ng walang hanggang init ng panahon ang init din ng katawan ni Jc. Panay ang yugyog ng king size bed niya sa loob ng kanyang condo.

"Ohhh! Sigeh pa hon!"seksing ungol ni Alyssa.

"Ohhh! Sarap mo hon! I can't hold it."anas ni Jc.

"No! Hon! You have to hold it. Malapit na ako. Ohh! Huwag mo uli akong bitinin. Ahhh!"habol hiningang wika ni Alyssa habang hawak hawak sa dalawang pisngi ng puwetan si Jc.

"Oohhhhh! Im cumming hon!!"

"No! Jc! Ahhh! Hold it! Just a little more! Please!"

"Ahahhhhh!! Umhppp!!"sambit ni Jc sabay hugot ng kanyang ari at pagsirit ng kanyang tamod sa puson ni Alyssa.

Ramdam ng babae ang pagsambulat ng mainit init na likido ni Jc sa kanyang puson. Muli na naman siyang hindi napatapos ng binata.

"Shit ka talaga Jc!"sabay tulak sa binata sa ibabaw niya sunod ang pagtagilid patalikod sa nobyo.

Yumakap sa tagiliran ni Alyssa si Jc. Ang kamay ay nasa bandang tiyan ng babae. Ang umagos na tamod ay hindi na alintana dahil sa inis. Pinalis naman ng dalaga ang kamay ng kasintahan at walang imik na nagbabadya sa mukha ang pagluha ngunit pigil.

"I-im sorry hon."pang aalo ni Jc sa kasintahan.

Tumayo si Alyssa at hinagilap ang bra at isinuot. Padabog na kumuha din ng tissue sa patungan ng lampshade at pinunas sa puson. Pagkatapos masaid ang mainit na tamod ay padabog ding itinapon sa sahig ang tissue.

"Hindi ko na matagalan ang pagiging self-centered mo Jc."galit na tugon ni Alyssa na ang kilay ay halos mag dugtong na.

Hindi agad nakahuma si Jc at nagbangon sa kama, napa upo sa bingit. Walang mahagilap ang kanyang isipan na muling irarason sa paulit ulit niyang pambibitin sa kasintahan. Hindi nagtagal ay muling nagsalita si Alyssa.

"Parang kapares na lang din ako ng mga parausan mong babae. There's no love, pure lust. It's not a love making anymore. Sarili mo lang ang iniisip mo."yamot na sabi habang nag susuot ng panty.

"Im sorry hon. Hindi na mauulit. Promise."wika niya sa kasintahan.

"Promise!? Na naman? Ayoko na Jc. Sawang sawa na akong umasa sa mga pangako mo."palinga linga na hinahanap ang bestida. Natanaw niya sa kabilang panig ng kama at umikot habang nagsasalita. Kasunod naman ang ulo ng binata sa paglakad ni Alyssa.

"Ang pangako mo noong 20 years old tayo magpapakasal na tayo sa edad mong 25. Then nun 25 ka na nangako ka uli next year. Tapos next year tapos next next year. Inabot kana ng 29 ang relasyon natin parang teenager pa rin. Grow up Jc. Mahigit isang dekada na akong umaasa na maging mature ka pero wala. Hanggang kailan ko ba panghahawakan ang mga pangako mo? Kapag uugod ugod na tayo?" tuloy tuloy na matigas na tinig pa rin ni Alyssa hanggang sa tumigil sa kinaroroonan ng damit.

"Eto na naman ba ang pagtatalunan natin? Paano nasingit sa usapan ang pagpapakasal sa nabiting sex?"mahinang tugon ng binata.

"Ano na ba ang pinaguusapan dito? Promises di ba? Hindi na sex."pakli ni Alyssa.

"Bakit? Binging bingi ka na ba? Na ayaw mong tanggapin sa sarili mo na hindi kana teenager. Takot ka na matapos ang pagiging easy go lucky attitude mo at maging ganap na ama at asawa? Hindi pa tayo kasal kita na ang pagiging psychologically incapacitated mo."sabay pulot ng pulang bestida at isinuot. Abot ito hanggang tuhod.

Lalo ng hindi nakahuma si Jc dahil sapol na sapol siya sa lahat ng binitawan ng kasintahan. Ang mga pangako niya na laging napapako ay hindi na niya malusutan sa pagkakataong iyon. Kasintahan na niya si Alyssa mula highschool kaya halos 13 years na silang magkasintahan na away bati dahil sa pagiging immature niya. Ang tanging nagawa niya ay yumuko at pagmasdan ang sahig.

Tinungo ni Alyssa ang closet at kinuha ang maliit na daffle bag at padaskol na isinilid ang mga damit niya. Hindi pa nagsasama ang dalawa subalit may mga personal na gamit si Alyssa sa condo ni Jc sa tuwing doon ito uuwi.

"Aminin mo na hindi mo ako mahal kaya ayaw mong matali sa akin. Wala ka ng ibang mairarason kung bat ayaw mo mag asawa kundi iyon lang. Financially stable? I don't think so, baka gusto mo isa-isahin ko ang mga assets mo?"habang tuloy pa rin sa pag silid ng mga damit.

Hindi makasingit si Jc sa paglalabas ng sama ng loob ng kasintahan. Minabuti niyang hindi salubungin ang galit nito.

"Isa kang Mechanical Engineer sa isang Car company with monthly wages of 40 thousands pesos."saksak muli ng damit.

"Meron kang 60 plus outlets of mineral refilling station at mga franchises."sabay saksak muli ng damit na nakatingin sa nakayukong si Jc.

"Dalawang high class resort sa Laguna."sabay hagis ng damit sa sahig ng makitang kay Jc ang nadampot.

"Dalawang townhouse sa Tagaytay—"

"Ekta-ektaryang lupang sakahan sa Bulacan at Bacolod."saksak uli. Habang si Jc ay patuloy lang ang pagyuko habang nakaupo sa gilid ng kama.

"Extra income sa personal exhibits ng mga sculpture worth 30 to 100 thousands each statue sa hobby mong pag uukit."muling padaskol na paglagay ng damit sa bag.

"Ops! Bago ko makalimutan—"Muli namang napaangat ang ulo ni Jc at napatingin sa nag aalburotong kasintahan. Patuloy ito sa pagsisiksik ng damit at pilit pinagkakasya.

"Inheritance sa lolo mo worth 20—"sabay sara ng zipper ng bag.

"Million."biglang tingin kay Jc na isinenyas ang quote sign sa dalawang kamay gamit ang hintuturo at hinlalato.

"Pesos."sabay upo sa stool na gamit ng binata kapag nag uukit habang padabog na binitawan ang daffle bag.

Itinakip nito ang dalawang palad sa mukha at humagulgol.

"Siguro iniisip mo na pera lang ang habol ko sayo kaya gusto kong makasal tayo."pagtangis ni Alyssa.

Lumapit si Jc kahit hubo't hubad pa at niyakap ang kasintahan.

"Alam mong hindi totoo yan. Hindi ko pinakikinabangan ang yaman ni Lolo. Lahat ng expenses galing sa pinaghirapan ko. Natin."pang aalo ni Jc.

Kasal na lang ang maituturing na kulang sa kanilang relasyon. Pagdating sa pera ay wala silang problema at share pa sila ng account. Malaking problema ay ang walang sariling desisyon ni Jc at pabagu-bago ng isip.

"Kung talagang mahal mo ako, What keeps holding you back na lumagay sa tahimik Jc? Hindi mo nga din ako makuhang buntisin dahil sa natatakot kang panagutan ako."humagulgol pa lalo si Alyssa.

"I don't know honey. Maybe—" buntong hininga ng binata.

"I'm not ready yet?"mahinang tugon ng binata na halos pabulong. Nahihiya siya sa kanyang sagot na siguradong makakadagdag sa galit ng kasintahan.

"Not ready? For what reason? Financially stabled ka na at kahit gumatos ka ng 50,000 a day hindi mo mauubos ang pera mo sa buong buhay mo. Maybe we're not meant to be Jc. Wala talaga akong makitang risonableng dahilan. Pagod na ako sa relasyon natin."wika ng dalaga na pag hikbi na lang at tumigil na sa pag hagulgol. May otoridad na sa tinig nito.

"A-anong ibig mong sabihin hon?"

"I'm breaking up with you. From this day onward we're through." Pinal na tono ng dalaga.

"Hon—Please! Huwag kang padalus dalos. Pagusapan natin to." Alo uli ni Jc habang ginagap ang kanang kamay ng dalaga.

"There's nothing to talk about. Unless makita kong desidido kang bumuo ng pamilya."biglang tayo ni Alyssa sabay palis ng kamay ni Jc tapos ay hiniklat ang daffle bag at papiksing tinungo ang pinto.

"Honey! Please! Honey! Okay! you win."taas kamay sa ere ang dalawang kamay ni Jc.

Napatigil sa paglakad patungo sa pinto ang dalaga sabay napaharap sa kasintahan. Nag-hihintay na sabihin na pakakasalan siya at mag umpisang bumuo ng pamilya. Iyon ang matagal na niyang nais. Ang tanungin ng kasintahan na will you marry me? Na mabilis niyang sasagutin ng i do.

"Kung yan ang gusto mo, fine. Break na tayo. Lets finish our 13 years relationship."wika ni Jc sabay umupo sa stool na kinauupuan kanina ni Alyssa at lumagok ng natirang wine kagabi.

Lalong namula sa galit ang pisngi ni Alyssa sa narinig.

"You're pathetic!"sabay muling talikod at walang lingon likod na lumakad palabas ng kwarto at binalabag ang pag sara ng pinto.

Muling napahagulgol habang naglalakad hanggang sumakay ng elevator. Dala ang pait ng pakikipag hiwalay sa nobyo ay hindi naitago ang damdamin kahit sa mga kasabay niyang pababa sa isang high rise condominium.

"Are you okay miss?"tanong ng isang lalaking may edad sa dalaga ng mapansin ang pag hikbi nito.

Hindi siya sumagot at pag dating sa basement ay mabilis na sumakay at pinaandar ang kotse.

"Shit! Ano bang ginagawa ko?"sabay inihagis ni Jc ang isang champagne glass sa pader na may lamang kalahati pang red wine. Ang masaya nilang pagsasalo kagabi ay dagli na palang matatapos kinabukasan. Tumayo siya mula sa stool at tinungo ang shower. Hubu't hubad siyang lumakad papuntang banyo na walang paki-alam sa mundo.

Itinapat ang sprinkler at mabilis pinaagos ang tubig sa kanyang buong katawan. Hindi nagtagal ay namalayan ang sarili na nakaluhod sa tiles at humahagulgol. Sinusuntok suntok ang pader ng banyo.

Bagamat tanggap niya sa sarili na marami siyang pagkukulang sa long time girlfriend ay hindi niya masabi kung ano ang nagpipigil sa kaniyang mga desisyon na tuparin ang nais ng kasintahan. Kung iisipin niyang mabuti sa katayuan niya sa buhay ay napaka simple lang ng hinihiling nitong kasal. Wala siyang problemang pinansiyal dahil sa magandang takbo ng kanyang trabaho at negosyo. Sigurado rin naman siya na si Alyssa ang gusto niyang maging asawa subalit pakiramdam niya ay laging may pumipigil sa bawat plano niya.

Alam niya sa sarili na si Alyssa lang ang mahal niya. Ito na ang babaeng gusto niyang makasama habambuhay. Wala ng ibang babae ang humigit pa sa katangian ng kanyang kasintahan. Matalino at magaling mag salita. Isa itong Curator sa isang malaking pribadong museo sa lungsod ng Maynila. Mahilig ito sa mga iba't-ibang uri ng antiques kagaya niya.

Parehas silang mahilig sa sining tulad ng kanyang kamay na mahilig mag lilok. Tubo siyang Paete, Laguna kung saan ang talentong pag ukit ay isang ordinaryong bagay nalang doon. Nagpipinta rin siya ng mga larawan subalit mas malapit sa puso niya ang wood carvings.

Bukod tangi pang katangian ng kasintahan ay napaka ganda nito. Maamong mukha na may alun-along mahabang buhok na nakapanig sa kaliwa. Ang pares ng hinog na dibdib nito na mapang akit lalo na kapag hakab ang damit na suot sa katawan. Ang mga daliri na hugis kandila at mala gatas ang puti at bango. Ang ukab ng baywang na lalong pinaliit ng malapad at mabilog na balakang.

Wala na talaga siyang hahanapin pa at lahat ng katangiang pisikal ni Alyssa ay hindi niya nakita sa mga nakaka siping niyang magagandang modelo.

Hindi lingid kay Alyssa ang ginagawa ni Jc na pagpatol sa mamahaling mga modelo na hilig ng kanilang barkadahan subalit lahat ng iyon ay tiniis ng kasintahan alang-alang sa pagmamahal sa binata. Martir na nga kung ituring si Alyssa ng mga kaibigan nito dahil sa bigat ng pasakit na lagi ibinibigay ng kasintahan.

Tumayo si Jc sa pagkakaluhod at inabot ang pihitan ng shower. Unti unting inilakas ang hot hanggang sa makakaya ng katawan niya. Gusto niyang matauhan at gisingin ang katawan sa mga desisyong nagpapasakit kay Alyssa.

Bakit ba ako ganito?
Tanong niya sa sarili.

Batid niyang kumpleto na ang kanyang buhay. Magandang trabaho at matatag na negosyo ngunit pakiramdam niya ay may kulang. Malinaw sa isipan niyang si Alyssa ang kulang subalit nagugulat na lang siya sa mga desisyon niyang nagpapalayo sa loob ng kasintahan.

Pinatay niya ang shower. Ang balat niya ay halos masunog na at mapulang mapula. Humarap siya sa malaking salamin na nasa lababo. Pinagmasdan ang sarili. Tinitigan mata sa mata na parang ibang tao. Kapag kuwa'y sinuntok ang salamin na katapat ng repleksyon ng kanyang mukha.

Mabilis na umagos ang dugo sa kanyang kamao habang nakakapit ang dalawang kamay sa gilid ng marmol na lababo at muling napahagulgol. Ang hapdi at kirot ng sugat ay hindi alintana. Mas masakit sa kanya ang muli na namang nabigyan ng pasakit ang kanyang nobya.

Ilang minuto siyang nasa ganoong kalagayan ng marinig ang pag tunog ng kanyang cellphone sa labas. Nagbalik siya sa ulirat at mabilis na hinugasan ang sugat. Kumuha ng alcohol at betadine at ibinuhos sa kamaong sugatan sabay tinuyo at idinikit ang band-aid. Umaasa siyang si Alyssa ang tatawag dahil sa ganoon naman lagi kapag sila nag-aaway. Ito lagi ang tumatawag kahit siya ang may kasalanan.

Dagli siyang lumabas ng banyo subalit nawala na ang pagtunog ng cellphone. Tiningnan niya kung sino subalit muli siyang madismaya na si John lang pala. Bestfriend niya si John na isa ring Mechanical engineer subalit sa ibang kumpanya. Simula highschool ay sanggang dikit na silang tatlo kasama si Jake. Isang dentista na may sariling clinic. Triple J kung tawagin sila ng kanilang guro ng highschool dahil magkakasama sila palagi sa lahat ng trouble. Maging si Alyssa noon ay paminsan minsan napapasama sa kalokohan nila dahil sa kasintahan na ito ni Jc simula third year highschool.

Pagdating nila ng kolehiyo ay tanging si Jake lang ang napahiwalay sa grupo dahil sa iba ang napiling kurso. Lahat sila ay pumasok sa isang kolehiyo sa u-belt. Si John at Jc na kumuha ng engineering, si Jake na kumuha ng dentistry at si Alyssa na kumuha ng Fine Arts. Pamilyado na si Jake at silang dalawa na lang ni John ang binata at mas kadikit niya kaysa kay Jake dahil sa madalas niya din ito kasama ng nag aaral ng kolehiyo. Kahit pa sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang hilig nila sa paggamit ng mga mamahaling babaeng bayaran. Malamang ay yayain na naman siya ni John kaya napatawag ito.

Nagbihis siya ng boxer short at sando at humiga sa kanyang kama. Magtatanghalian na subalit wala pa rin siyang nararamdamang gutom kaya para malibang ay binuksan ang kanyang 55" 4k tv kasabay ang bluray player. Umikot ang kung ano mang movie ang isinalang nila kagabi ni Alyssa.

Action movie na agad niyang pinas forward sa naputol na scene kinagabihan lang. Ang dagundong ng kanyang mga tower at surround speakers ay parang hindi nanunuot sa kanyang tainga at ang pinapanood ay hindi rumerehistro sa kanyang utak. Nakaramdam na naman siya ng pagkainip sa pagkakatitig sa kanyang tv. Mas nanuot pa sa kanyang tainga ang muling pag tunog ng kanyang cellphone. Mabilis niyang dinampot at inapuhap ang remote at pinindot ang mute button pagkatapos ay sinagot muli ang pagtawag ni John.

"Hello bro, busy ba?? Kanina pa kita tinatawagan ah."tinig ni John sa kabilang linya.

"Naliligo lang ako tol. Napatawag ka?"rason tanong ni Jc.

"Napagusapan namin kagabi ni Jake na gumimik mamaya. Tinawagan kasi ako nong manager ng isang club sa Parañaque kahapon, may mga bagong modelo daw pre at sa atin unang ibibigay. Ano game?"yaya ni John.

Bahagyang nagkaroon ng ilang sandaling dead air dahil sa walang maitugon si Jc. Wala siyang gana na mag liwaliw dahil sa estado ng kanilang relasyon ni Alyssa.

"Hello pre, ano?"tanong muli ni John sa kabilang linya.

"Next time na lang siguro pare." pagtanggi niya sa alok ng kaibigan.

"Why naman tol? Bihira lang to. May problema ba? Nag away na naman ba kayo ni Alyssa?"sunod sunod na tanong ni John.

Sa tagal nilang magkaibigan ay ramdam na ni John na sa boses pa lang ni Jc ay may dinadamdam na ito. Bukod pa na lagi itong hingahan ng sama ng loob ng binata.

"Nakipag break na kasi sakin si Alyssa tol." malamyang tugon ni Jc sa kaibigan.

"Dont worry bro. Hindi ka pa ba sanay? Twice, trice o baka higit pa na sinabi niyang break na kayo pero naayos pa din naman. Give her some space pre. Im sure hindi sasayangin ni Alyssa ang haba ng pinagsamahan niyo. Babalik din yon ng ilang araw lang bro." wika ni John.

"Upset na naman tol, naopen na naman ang usapang kasal."tugon ni Jc.

"Hayaan mo na muna tol. Ikaw ang lalaki dapat ikaw ang magdala ng relasyon niyo. Pairalin mo ang pride. Pag sinabi mong hindi, hindi talaga. Kaya nga ayoko pang mag asawa eh."humahalakhak na sagot ni John.

Napagisipan niya ang sinabi ng kaibigan. Mataas nga ang kanyang pride at dapat siya ang mag domina ng relasyon nila.

"Don't let you down bro. Ano magmumukmok ka lang dyan sa condo mo? Sabado nights pa naman tol."sulsol pa ni John.

"Sige tol. San ba?"pagpayag ni Jc.

"Yon! Ayos! Pupunta na lang kami dyan ni Jake sa condo then yun sasakyan mo nalang ang dalhin natin papuntang club. Para naman makapagkuwentuhan tayo sa biyahe. Iwan nalang muna namin sa parking ang sasakyan namin. Okay?"

"Okay."maikli niyang tugon.

"O pano mamaya na lang."paalam ni John at ilang sandali pa ang pagkawala ng kausap sa kabilang linya.

Muli niyang nilagyan ng tunog ang pinapanood pagdaka'y nakaramdam na ng paghapdi ng kanyang sikmura sa gutom. Nagpa deliver siya ng pananghalian. Balak niyang matulog na lang agad pagkakain kaya tinatamad siyang kumain sa labas.

Matapos kumain ay inantay matunawan saglit at nag umpisa ng matulog ng dalawin ng antok. Nagising na lang siya sa katok sa kanyang pinto. Tiningnan ang oras at pasado alas otso na ng gabi.

Malamang sina John.
Sabi niya sa sarili.

Bumangon siya at tinungo ang pintuan. Hindi nga siya nagkamali at sina John nga.

"O, bat hindi ka pa bihis?" bungad ni John sabay diretso pasok kasama si Jake at umupo sa sofa.

"Nakatulog ako pare. Kakagising ko nga lang sa katok mo."pupungas pungas na sagot ni Jc.

"Halata nga pare. Tamang tama inom muna tayo ng kaunti dito habang inaantay ka."sulsol ni Jake.

"Sige, kayo bahala. Kuha nalang kayo sa ref may mga beer pa don. Liligo lang ako."sabi ni Jc.

Iniwan muna ni Jc ang dalawang kaibigan at inumpisahang maligo. Pagkatapos maligo ay sumali sa inuman ng dalawa. Bandang alas diyes na ng gabi ng mapagkasunduan na pumunta ng club.

Pagdating sa club ay nagpatianod na lang siya sa hilig ng dalawa. Kumuha ng tigi tigisang babae at isang vip room at sinimulang muli mag inom habang nag vivideoke. Laklak ang ginawa ni Jc dahil sa dinadamdam.

"Dahan dahan lang Jc baka hindi na tayo makauwi niyan."sabay tawa ni John at lamas ng boobs sa kasamang babae.

Pagkatapos tamaan ng espiritu ng alak ay kanya kanya ng kuwarto ang tatlo para isakatuparan ang talagang pinuntan nila doon.

Napabagsak sa kama si Jc ng patihaya. Inalalayan ng kanyang napiling babaeng bayaran. Maganda ito at hindi basta basta babaeng bayaran lang. Kolehiyala at modelo subalit tumatanggap ng indecent proposal. Anumang dahilan nito kung bat ginagawa ang pagbebenta ng laman ay hindi na mahalaga sa lalaking kagaya nila nina Jake at John. Unang tingin ay walang lalaki na tatangi dito. Ang mga malalaking dibdib at mapuputing kutis pa lang ay kahinaan na ng maraming kalalakihan.

Lumuhod sa kanya ang babae sa gilid ng kama at kinalas ang kanyang sinturon. Inilabas ang kanyang ari na katamtaman ang laki at sinimulang hagurin at ng tumigas ay inumpisahang isubo. Magaling ang pagtsupa ng babae. Alam nito gamitin ang dila at ang paghagod ng bibig nito sa kanyang kahabaan. Mga ilang sandali na nakaramdam na si Jc ng init ay nagpaalam ang babae na maliligo.

"Ligo lang ako pogi ha."

Sanay na sanay ang babae kung paano pasasabikin ang isang lalaking kagaya ni Jc. Paglabas nito mula sa banyo ay nakatapis ng tuwalya. Humiga ito sa tabi ng binata sabay kinuha ang kamay at pinahimas ang kaselanan. Shave at makinis ang pagkakabae nito. Pinaikot ikot ni Jc ang kamay niya sa mga labi ng hiyas ng babae at unti unti itong nag lawa. Kinalabit kalabit ang tinggil ng gitnang daliri. Muli namang hinagod ng babae ang kahabaan ng binata sabay dumausdos pababa at marahas na isinubo. Ang mga laway ay napalibutan ang kahabaan ng binata. Ibinababa ng babae ang pantalon ni Jc hanggang sa mahubad. Pinaupo rin nito ang binata sa kama at inalis din ang suot na t shirt.

Inumpisahan halik halikan ng babae ang bayag ni Jc at kapagkuwan ay sinusubo. Pinapa ikot ikot pa nito ang dila sa loob ng magkabilang bayag. Ramdam ni Jc ang paglilibot ng dila ng babae sa kanyang bayag habang nasa loob ng bibig. Ang ginagawang iyon ng babae ay isa sa mga nakakapag pataas ng kanyang libido.

Bigla nalang hinatak ng binata pataas ang babae at pinatihaya. Mabilis pinatungan at itinutok ang burat sa bukana. Umulos ng kaunti at dahil sa napalibutan ng laway ng babae ang kanyang burat ay mabilis iyong pumasok. Medyo nagulat ang babae sa naging kilos ni Jc.

Bumilis ang balakang ng binata labas pasok sa kaselanan ng babae. Umpisa pa lang ay mabilis na ang taas baba.

"Dahan dahan lang pogi. Lalabasan ka agad niyan. Halikan mo muna ako dito. Romansahin mo muna ko."sabay kalas ng tapis at bumungad kay Jc ang malulusog na dibdib nito. Ang mala rosas na utong at umaalog alog na dibdib sanhi ng ginagawa niyang pagbayo.

Parang aso naman si Jc na patuloy lang ang mabilis na pag kadyot sa ibabaw ng magandang babae. Parang nagmamadali na tapusin ang orgasmo. Ilang minuto lang ay lalabasan na ang binata at agad hinugot sabay tutok sa mukha ng magandang babae. Nahilamusan ng kanyang katas ang makinis na mukha ng katalik. Inubos ni Jc ang kanyang katas at pinalo palo pa sa may pisngi ng babae ang natitira niyang orgasmo hanggang sa humupa. Agad siyang humulagpos sabay kinuha ang pantalon at tshirt tapos isinuot. Pagkatapos ay bumunot sa pitaka ng limang libong tip ng babae sabay muling humiga sa kama at nag-umpisang matulog. Umiikot na din ang kanyang ulo sa kalasingan na bahagyang nawala dahil sa libog subalit ng labasan ay muli niyang naramdaman ang espiritu ng alak.

"Ganun lang yun? Para ka namang pato pogi."wika ng babae habang pinupunasan ang mukha ng kumalat na tamod ni Jc. Napansin niya ang paghilik ng binata at napailing.

"Hindi ba ako maganda.?"sabi ng babae sa sarili sabay tayo at isinilid ang pera sa pouch. Nagkibit balikat na lang siya sa bilis ng pangyayari.

Naalimpungatan nalang si Jc at nagising sa sariling condo. Mabigat ang ulo niya sanhi ng hangover. Sinilip ang relo at alas diyes na ng umaga. Ang kanyang cellphone ay puro text ni John tungkol sa nangyari kagabi. Inihatid nalang pala siya ng kaibigan sa sobrang kalasingan. Nabasa niya rin ang tunay na dahilan ni John na sa text nalang nasabi. Nangungutang ito ng 200,000 pesos na kung hindi ay maiilit ng bangko ang naka sangla nitong bahay. Hindi niya pinansin ang text na iyon at ilang beses na nga ba niyang nabigo ang mga kaibigan sa tuwing nangangailangan ng pera. Tama nga si Alyssa at napaka selfish niya. Ang halagang iyon ay halos barya lang sa kanya. Sa likod ng kanyang utak ay nais niyang tulungan ang kaibigan subalit palaging may kakaibang puwersa na pumipigil sa kanya.

Mabilis ang pagtakbo ng panahon subalit para kay Jc ay parang kay bagal. Mag iisang buwan ng hindi nagpaparamdam si Alyssa simula ng mag away sila. Kinuha niya ang cellphone at dinial ang number ng kasintahan subalit out of reach ang phone nito. Nagkakaroon na siya ng agam agam at konting kaba dahil iyon na ang pinakamatagal na natiis nito ang kanilang relasyon. Kadalasan kasi ay tatlong araw lang ay nagkakaayos na sila.

Ikalawang linggo pa lang ng pag aaway nila ay naiisip na niyang puntahan ito sa pinagtatrabahuhang museo ngunit pinaninindigan pa rin niya ang desisyong binitiwan niya sa kasintahan. Subalit sa likod ng kanyang isipan ay may nag udyok sa kanyang pumunta sa kasintahan at sadyain upang kamustahin ang lagay.

Ipinarada niya ang kanyang sasakyan sa harap ng museo at agad pumasok. Naabutan niya ang isang katrabaho ni Alyssa sa museo na si Mabel na abala sa mga bagong antiques na ibinababa mula sa truck sa labas. Assistant ito ng kasintahan.

"Hello Mabel, Good Afternoon. Si Alyssa?"bungad ni Jc.

"Wala dito sir Jc. Hindi ba nag paalam sa inyo?"wika ni Mabel.

"What d'you mean wala?"balik niya.

"Nasa Madrid sila kasama si Sir Bong. Business trip para sa mga imported na items na bibilhin at ieexport na rin. 2 weeks na sila doon."paliwanag ng babae.

Nagulat si Jc sa narinig at nakaramdam ng selos. Bagamat pamilyado na si Bong ay dama niya ang mga makakahulugang tingin nito sa kasintahan. Ramdam niya iyon bilang lalaki din. Hindi niya pinahalata sa kausap ang pinagdadaanan nila ng kasintahan.

"Kailan daw ang balik Mabel?"malungkot niyang tanong.

"Hindi ko po alam eh sir. Pasensya na. Pakilagay na lang doon."sagot kay Jc ni Mabel sabay utos sa lalaking may mga dalang vase na antique na dumaan sa kanilang harapan.

"Ganun ba? Sige salamat."paalam niya at bumalik sa pag iinventory ng gamit ang kausap. Nanatili siyang nakatayo at pinagmamasdan ang mga collectors items na ibat ibang coin na nasa isang kwadradong salamin. Ng magsawa ang kanyang mata ay nagpasya siyang lumakad palabas ng marinig ang isang malamyos na tinig ng isang babae.

"Juan!"

Napatingin siya muli sa likod at inaakala na si Mabel ang tumawag sa kanya subalit abala pa rin ito sa inventory. Juan Carlos ang buo niyang pangalan at kilala siya ni Mabel na Jc lang ngunit malinaw sa kanyang sarili na may tumawag sa kanyang pangalan. Wala namang ibang tao sa museo kundi ang mga nagpapasok ng gamit na nasa kalayuan at puro lalaki pa.

"Bakit Mabel?"tanong niya dito.

Napaangat ng ulo si Mabel na nakatitig sa logbook at napatingin sa kanya.

"Sir?" takang tanong nito.

"Nevermind."sabi ni Jc.

Napailing ang babae.

Papalabas na sana ang binata ng mapadako ang mata niya sa isang painting na nakatayo sa isang sulok.

Kwadrado na halos kasing laki na ng pinto. Nabighani siya sa larawan ng isang babae na nakaguhit doon. Meron siyang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag kung ano. Lumapit siya sa larawan at sinuri. Buhay na buhay ang ganda ng isang babaeng pilipina na nakaupo sa isang magandang silya. Hinaplos niya ang frame na kahoy. Bagamat gastado na ay maganda pa ang kalagayan. Hinimas niya ang mukha ng babae sa larawan at maging ang salamin nito ay maganda pa ang lagay.

"Mabel, magkano to?"malakas niyang tinig para marinig ng babae na naiwan niyang nakatayo malapit sa pinto.

"Sorry sir. Hindi po for sale yan."negatibong sagot ni Mabel.

"Bakit?"usisa pa ni Jc.

"Ang sabi sakin ni Sir Bong, kapag kumalat na dito sa museong ito nabili ang painting na yan eh kasiraan daw po sa pangalan ng museo dahil sa wala daw value yan at hindi kilala ang artist. Bukod pa doon ay wala ring espesyal sa painting na yan. Itatago na nga lang po yan sa bodega. Ipinalagay ko muna sa sulok para hindi sagabal sa ibang gamit na ipapasok. Nakasama lang yan sa biniling Century House ni Sir."paliwanag ng babae.

"Bibilhin ko. Magkano?"pilit na tanong ni Jc.

"Hindi po talaga pwede sir. Bilin na bilin ni Sir Bong. Masisira daw po ang pangalan ng museo kapag nagbenta ng walang value na antiques."pakli ni Mabel.

"Tawagan mo si Bong, sabihin mo na bibilhin ko." pangungulit niya.

"No phone calls daw sir eh. Baka daw kasi nasa deal sila."

"Yung asawa niya, si Claire. Hindi ba family business naman to. May karapatan naman siyang mag authorized di ba?"suhesyon niya.

"Sige po sir. Wait lang kakausapin ko."sabay alis ni Mabel at pumunta sa opisina. Nakita niya mula sa salaming partisyon ang pakikipagusap nito sa landline. Mayamaya pa ay bumalik ito sa kanya.

"Sorry sir ayaw po talaga nila eh. Ayaw po nilang malagay sa alanganin ang kredibilidad ng museo."balita sa kanya ng kausap.

Nakaramdam ng bugnot si Jc at gustong gusto niya maaangkin ang larawan. Muli niyang pinagmasdan mula taas hanggang baba ang painting at sa ilalim ng larawan ay ang isang pirma ng gumuhit.

de Villa 1896

Cursive na sulat ng gumuhit pati ang taon na ipininta. Parang may bumalot na malamig sa kanyang katawan. Parehas ng apelyido niya ang pintor. Muli niyang hinarap si Mabel.

"Magkano ang pinaka mahal niyong painting?"tanong niya.

"Sir?" gulat pa si Mabel sa bigla niyang pagtanong.

"800,000 pesos sir. Why?"dagdag pa nito.

"Babayaran ko ng 1 million pesos ang painting na ito. Tawagan mo uli si Claire. Kapag napapayag mo sa iyo na ang 200,000."alok ni Jc.

"Sigurado kayo Sir Jc?"hesitanteng wika ni Mabel.

"Oo. Sige na."walang gatol na sagot niya sa kausap.

Muling tumalikod si Mabel at bumalik sa opisina at dumial muli sa landline. Maka ilang sandali pa ay bumalik ito.

"Okay daw sir."nakangiting wika ni Mabel.

"Good. Eto ang cheque."sabay abot sa chekeng nagkakahalaga ng isang milyong piso.

"Wala ka bang napapansin sa painting?"dagdag niya na patanong kay Mabel.

Mga ilang saglit na minasdan ni Mabel ang larawan at kapagkuwan ay nagsalita.

"Wala eh sir."

"Kamukha siya ni Ma'am Alyssa mo di ba?"sabi niya sa kausap.

Napa kibit ng balikat si Mabel at pilit hinanap ang sinasabi ni Jc.

"May pagkakahawig."maikling tugon nito.

"Ipapakahon ko lang sir."sabi ni Mabel sabay tawag sa iba pang tauhan at pinagtulungang balutin ng kahon ang larawan.

Isinakay niya sa likuran ng kanyang sasakyan na kulay itim na GM Hummer H2. Kagaya niya ang kanyang sasakyan na maskulado at makisig kahit medyo luma na ay hindi niya pinapalitan.

Ano bang naisip ko at binili ko ang painting na ito ng isang milyong piso?
Naglalaro sa isipan ni Jc habang nagmamaneho pabalik ng condo.

Nagpatulong siya sa pag buhat sa guwardiya para maiakyat ang painting. Pagdating sa loob ng condo ay kinuha niya ang portable drill at bumutas ng isa sa bandang gitna ng pader na malapit sa lugar kung saan siya madalas mag ukit. Bandang kanan pagpasok ng pinto ng condo. Ibinaon ang tox screw ngunit inilitaw ng konti ang ulo para pagsabitan ng larawan.

Binaklas ni Jc ang kahon na balot ng larawan at isinabit. Tamang tama lang ang laki ng painting at tatlong pulgada mula sa sahig na puti ang layo ng ilalim ng painting. Muli niyang tinitigan ang larawan at dama niyang buhay na buhay ang kulay nito at parang nakatitig sa kanya. Tuwing titigan niya ay hindi niya naiisip na isang milyon ang ginastos niya para lamang mapasakanya ang larawan. May kung anong bagay na nag uudyok sa kanya na angkinin ang larawan bukod pa sa kahawig na kahawig ito ng kasintahan na si Alyssa. Hinimas niyang muli ang kahoy na frame ng larawan at sa bandang kanan ay parang may nahila siya at nagkaroon ng siwang.

Bumukas ang larawan na parang isang pinto at nakita niya ang loob nito na may isang dingding na kulay itim.

"Weird painting."wika niya sa sarili at bahagya niya itong isinara ngunit hindi naglapat.

Umupo siya sa stool habang nakatitig pa rin sa larawan na hindi nailapat sa pagkaka sara. Pag daka ay kinuha ang cellphone at nag dial.

"Bigyan mo ako ng molave."diretso niyang sabi sa kausap sabay ibinababa ang cellphone.

Plano niyang iukit ang larawan at ang pag gamit niya ng magagandang uri ng kahoy na hindi basta basta nasisira ng panahon at anay ang nagpapamahal sa kanyang obra. Puno ng narra, molave, kamagong ang karaniwan niyang ginagamit sa pag ukit na nagbibigay sa kanya ng challenge dahil sa tigas ng kahoy nito.

Napadako ang mata niya sa wall clock at alas sais na ng hapon. Pumunta siya sa kwarto upang magpalit ng pambahay na damit. Dahil sa init ng panahon sa labas ay plano niyang mag babad sa kanyang bath tub.

"Mahal kong Juan. Salamat at nagtagpo muli tayo." wika ng isang babaeng ikinulong sa dimensyon ng larawan. Lumakad ito palabas sa aksidenteng nabuksan ni Jc na pinto ng larawan.

Paglabas muli ng binata ay laking gulat niya ng makita ang nakatayo sa may gilid ng mahabang sofa. Isang babae na nakasuot ng makalumang baro't saya subalit elegante ang disenyo. Nakapusod ang mahaba nitong buhok. May dala itong ilang pirasong pulang rosas.

"Honey! Alyssa!? Akala ko nasa Madrid ka?"sabay lapit ni Jc sa inaakalang kasintahan at niyakap ng mahigpit.

"Bakit ganyan ang suot mo? I'm so sorry honey sa kasalanan ko." bulong niya sa tainga ng babae sabay yakag maupo sa sofa.

Tumayo si Jc at tinungo ang closet at inilabas ang pambahay na naiwan ng kasintahan. Nakalagay ito sa isang paper bag.

"Umattend ka ba ng isang exhibit kaya ganyan ang suot mo. Eto may naiwan ka pang damit. Magpalit ka muna. Maliligo lang ako saglit."paalam ni Jc.

"Hindi ako magtatagal mahal ko."wika ng babae.

"Bakit? Honey?"tanong ni Jc na nagtataka sa inaakalang kasintahan.

"Babalik na ako, Magagalit si Senior." tugon ng babae.

"Senior? Si Sir Bong mo ba? Bakit parang maputla ang kulay mo? May sakit ka ba? Teka ikukuha kita ng paracetamol."sabay tayo ni Jc at tinungo ang cr kung san nandoon ang Medicine cabinet.

Pagbalik niya ay wala na ang babae at tanging isang bungkos ng mga rosas na naiwan sa sofa. Wala na rin ang paper bag na naglalaman ng pambahay na damit ng kasintahan. Kinuha niya ang mga rosas at inilagay ito sa vase.

"Maraming salamat mahal kong Juan at tinupad mo ang pangako mong babalikan ako." wika ng babae habang nakamasid kay Jc sa loob ng larawan.

Comment Log in or Join Tablo to comment on this chapter...

Chapter 3

Naramdaman ni Trinidad ang muling pag yanig ng lupa habang nakatayo siya sa hardin. Batid niyang inililipat na naman ang larawan sa kung saan. Hindi na niya masundan ang paglipas ng panahon sa tunay na mundo. Ang oras sa loob ng larawan ay huminto katambal ng kanyang pisikal na anyo. Wala pa rin siyang makitang pagbabago sa kanyang itsura simula ng pumasok sila sa larawan. May mga bagay na rin siyang natutunan sa panonood sa tunay na mundo habang ang mga tao ay unti unting umunlad maging ang teknolohiya.

Papiksi niyang tinungo ang kamalig at ang lihim na lagusan. Tanaw niya ang tunay na mundo ngunit ang ingay ay hindi tumatagos. Tanda pa niya ang sinabi ni Juan na tanging may dugong de Villa lamang ang makakabukas ng pinto at makakarinig sa kanya mula sa loob.

Nakita niya ang isang lalaki na nagmamasid ng mga antigong gamit. Hindi napigilan ng kanyang bibig na subukan na muling tumawag. Ilang libong beses na ba siyang nabigo ngunit hindi pa rin siya sumusuko.

"Ginoo." malambing niyang sambitla.

Kumabog ang dibdib niya ng mapalingon ang lalaki.

"Eto na kaya? Angkan kaya ito ni Juan?"sabik niyang tanong sa sarili.

Papalapit ang lalaki sa kanya at ang kaba sa dibdib niya at paghinga ay parang naghalo na. Pigil ang kanyang hininga habang papalapit ang lalaki hanggang sa gumawi ito sa isang gilid at kinuha ang isang plorera. Doon pa lamang niya pinaalpasan ang isang malalim na buntong hininga. Muli na namang siyang nabigo.

Lumabas siya ng kamalig at bumalik sa paborito niyang lugar. Ang hardin ng mga makukulay na rosas. Mga ilang sandali ng pamamalagi niya sa hardin ay may parang kakaiba siyang pakiramdam. May silakbo ng kaba at malakas ang pag pag pintig ng kanyang puso. Parang may batu balani na humihila sa kanya pabalik ng kamalig. Namalayan na lamang niya ang sarili na muling nakatayo sa lagusan palabas sa tunay na mundo. Minamasdan ang mga nangyayari sa labas ngunit wala naman siyang kakaibang makita.

Tanging isang babae na nakatingin sa isang talaan na parang naguutos sa mga kalalakihan na may mga bitbit na nakakahon na ipinapasok. Handa na muli siyang tumalikod at lumabas ng kamalig ng mapansin ang isang lalaking kapapasok lamang.

"Juan!?"sambit niya sa sarili lamang.

Napatakip ang kanan niyang kamay sa bibig habang hawak ang bunton ng rosas sa kaliwa. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata ng dininig ang kanyang pita. Tinupad muli ni Juan ang kanyang pangako na muling babalik.

"Wala pa rin pinagbago si Juan. Napakakisig pa rin."wika pa rin ni Trinidad sa sarili.

Namasdan niya ang pakikipag usap nito sa babae ngunit hindi niya mawari kung ano dahil sa wala namang tunog na pumapasok mula sa labas patungo sa kanyang mundo. Hindi niya inalis ang mata sa lalaki hanggang sa mapansin niyang tinitigan nito ang isang sisidlan ng mga barya at hindi naglaon ay akmang aalis. Doon na napasigaw si Trinidad.

"Juan!"malakas niyang sigaw.

Napatigil sa pagtalilis ang lalaki at napalingon sa babaeng kausap kanina at muling kinausap. Nakita niya ang pag iling ng babae. Pigil ang kanyang paghinga at sinasabi sa sarili na sana ay lumingon sa kanyang kinalalagyan ang lalaki. Akma na muling lalabas ito at akma na rin siyang sisigaw ng mapapatda siya ng biglang lumingon sa kanya ang lalaki. Tinitigan siya nito hanggang sa unti unting lumalapit. Halos mapugto ang kanyang hininga sa kaba habang palapit ng palapit ang lalaking kawangis ni Juan. Hindi nagtagal ay nasa harapan na niya ang lalaki. Sigurado siyang angkan iyon ni Juan at maaring kaluluwa ni Juan nga. Kawangis na kawangis nito ang kanyang kasintahan. Tanda pa ni Trinidad ang turan ni Juan na muli siyang magbabalik sa ibang panahon para muli silang magtagpo.

Hinimas ng lalaki ang tapat ng kanyang mukha at napapikit pa si Trinidad na animo nadarama ang palad ng lalaki. Lumapit rin ang babae at nag usap ang dalawa. Nakita niyang pabalik balik ang babae sa isang silid at kapagkuwan ay muling kakausapin ang lalaking kawangis ni Juan.

Hindi naglaon ay dumilim ang lagusan at wala na siyang maaninag na liwanag mula sa labas. Mga ilang sandali at pagyanig ng kanyang kinatatayuan ay muling lumiwanag ang lagusan. Muling tumambad sa kanya ang lalaking kawangis ng kasintahan ngunit nasa ibang lugar na sila. Ang mga pader ay puro kulay puti at sa harapan niya ang isang orasan. Ala sais na at ito ang oras na ipinangako ni Juan na oras ng pagbukas ng kanyang pinto. Patuloy pa rin ang kaba sa dibdib niya habang ang lalaki ay hinihimas ang gilid ng larawan at nakarinig siya ng lagitik at tuluyang bumukas ang pinto.

Nagitla siya at magkaharap na sila ng lalaki. Agad naman siyang napatakip ng dala niyang rosas sa kanyang mukha at inaantay ang pagka gulat ng lalaki kung makita siya. Hinihintay niya ang pagsalita sa kanya ng lalaki subalit wala siyang narinig. Binuksan niya ang kanyang mata at inalis ang nakaharang na rosas sa kanyang mukha.

Narinig niya ang pagsalita ng lalaki na kawangis ni Juan.

"Weird painting."

Tapos ay nakita niya ang lalaki na umupo sa isang upuan na walang sandalan. Kahit bukas na ang pinto ay hindi pala siya nito nakikita kahit nakatayo lang siya sa harapan.

Ngayon ay dinig na niya ang ingay mula sa tunay na mundo.

"Bigyan mo ako ng molave."narinig ni Trinidad na sabi ng lalaki.

Hindi nagtagal ay lumakad ito papasok sa isang silid.

"Mahal kong Juan. Salamat at nagtagpo muli tayo." sambit ni Trinidad at lumakad palabas ng larawan.

Tumayo siya sa gilid ng isang malaking malabot na upuan dala ang rosas. Sinaklot siya ng kaba ng makita siya ng lalaki.

"Honey! Alyssa!? Akala ko nasa Madrid ka?"sabay lapit ng lalaki kay Trinidad at niyakap ng mahigpit.

"Bakit ganyan ang suot mo? I'm so sorry honey sa kasalanan ko." bulong nito sa tainga ni Trinidad sabay yakag maupo sa gilid ng sofa.

Tumayo ang lalaki at tinungo ang cabinet at pagbalik ay may dala na itong isang bagay na yari sa makapal na papel.

"Umattend ka ba ng isang exhibit kaya ganyan ang suot mo. Eto may naiwan ka pang damit. Magpalit ka muna. Maliligo lang ako saglit."paalam ng lalaki.

Nalungkot si Trinidad at tulad ng inaasahan niya ay hindi siya nakilala nito bilang si Trinidad.

"Hindi ako magtatagal mahal ko."wika ni Trinidad.

"Bakit? Honey?"tanong ng lalaki sa kanya na nagtataka.

"Babalik na ako, Magagalit si Senior." tugon niya.

"Senior? Si Sir Bong mo ba? Bakit parang maputla ang kulay mo? May sakit ka ba? Teka ikukuha kita ng paracetamol."sabay tayo ng lalaki at tinungo ang banyo.

Papiksi niyang tinungo ang pinto ng larawan at dagliang pumasok. Bahagya niyang ipininid ang pinto at hindi inilapat. Iniwan niya sa sofa ang isang bungkos ng rosas.

Minasdan niya mula sa loob ng kamalig ang makisig na lalaki. Bagamat hindi siya matandaan nito bilang si Trinidad ay maligayang maligaya siya na muling nakita si Juan sa ibang katauhan. Hindi ganap na naipaliwanag ni Juan ang tungkol sa pagbalik nito sa salit saling lahi niya kaya hindi rin maunawaan ni Trinidad ang nangyayari. Ganunpaman ay walang mapagsidlan ang kanyang kagalakan na muling mahawakan ang kawangis ni Juan.

Marahil ay kaluluwa ni Juan ang nasa lalaki at tinawag rin siya nitong Alyssa. Nagbigay din iyon ng agam agam sa kanya. Kawangis niya kaya ang Alyssa na nobya ng lalaking kawangis ni Juan. Iyon ang naglalaro sa isipan ni Trinidad. Nakita niya na kinuha ng lalaki ang mga rosas at inilagay ito sa plorera.

"Maraming salamat mahal kong Juan at tinupad mo ang pangako mong babalikan ako." wika ni Trinidad habang nakamasid sa loob ng larawan sa lalaking kawangis ni Juan.

Lumabas si Trinidad ng kamalig at bumalik sa mansyon. Naabutan niya si Senior Pancho na nakatayo sa hagdan paakyat sa entrada.

"Senior. Akala ko'y masama ang iyong pakiramdam?"tanong ni Trinidad.

"Saan ka galing Trinidad?"tanong ni Senior.

"Dito lamang sa hardin senior?"sabay lapit kay senior at inalalayan ang kanang kamay. Simula ng pumasok sila sa mundo ng larawan ay nawala ang paningin nito. Hindi iyon nabanggit sa kanya ni Juan.

"Subalit naamoy ko ang aroma ng trigo mula sa iyong katawan.?"dudang tanong nito.

"Nagpunta ako doon kanina at sinilip ang kalagayan ng kamalig."palusot ni Trinidad.

Pumasok sila sa loob ng mansyon at inalis ang duda ng senior. Simula noon ay paligian na siyang lumalabas sa larawan kahit anong oras niyang gustuhin na makita ang lalaki. Napagalaman niyang Jc ang pangalan nito. Lumalabas siya sa larawan na gamit ang ibinigay ni Jc na damit. Bagamat asiwa noong una ay nasanay na rin siya. Nais niyang aminin ang totoo kay Jc tungkol sa kanya at kay Juan. Maging ang katauhan ng binata na ginamit ni Juan upang tuparin ang pangako sa kanya subalit hindi pa siya makakuha ng tiyempo.

Ilang araw pa ang lumipas at napansin ni Trinidad ang paglaki ng pagdududa ni Senior Pancho sa palagian niyang pagkawala kaya minabuting aminin ang lahat kay Jc sa muli nilang pagkikita. Muli siyang nagtungo sa kamalig at sinilip ang mundo ng binata. Napahanga siya ng binata sa ginagawa nito.

"Ako ba yon? Napakaganda."pag kabilib ni Trinidad sa inuukit ni Jc.

"Napakahusay ng kamay ni Jc kapares ng kay Juan, puspos ng talento."dagdag pa niya sa sarili.

Alipala niyang kinuha ang damit na ibinigay ni Jc na itinago niya sa isang banga sa kamalig. Isinuot nito ang maikling short at sando na pag aari ni Alyssa maging ang panty at hindi na nagsuot ng bra. Inilugay ang mahabang buhok at nagpasyang lumabas ng larawan.

Eksaktong wala si Jc sa kinalalagyan ng larawan kaya pasimple siyang lumabas. Naglibot siya sa kabahayan ng binata at nakarating sa banyo. Nakita niya si Jc na hubot hubad na nakaharap sa salamin at nagkukusot ng buhok gamit ang tuwalyang puti.

"O honey. Bigla bigla ka nalang sumusulpot?"tanong ni Jc.

Hindi sumagot si Trinidad at hindi makatingin sa talop na talop na katawan ng binata. Marahil ay ganoon din ang itsura ni Juan kung nagkaroon lamang sila ng laya na pag isahin ang kanilang pagibig.

Humanga naman si Jc sa simpleng anyo ni Trinidad na inaakala niyang si Alyssa. Lumapit siya kay Trinidad at hinawi ang isang buhok sa gilid. Iniangat ang mukha at masuyong hinalikan sa labi.

Kakaibang pakiramdam ang nadama ni Trinidad at parang walang pinagkaiba iyon sa mga halik ni Juan. Inulit ulit pa ni Jc ang bahagyang pagdampi ng labi kay Trinidad hanggang sa naging mapusok. Ang mga salanggapang na dila ay naglimayon sa bibig ng isa't isa.

Batid ni Trinidad na hindi tama ang ginagawa nila at parang pagtatalusira na rin sa nobya ni Jc ngunit lahat ng agam agam na iyon ay nawawala sa mga haplos at halik ng binata sa kanya. Ang mga hilahil ay napalitan ng kakaibang sarap na ngayon lamang naranasan ni Trinidad.

Inilaglag ni Jc ang tuwalya sa sahig ng banyo at kinulong ng dalawang bisig si Trinidad habang patuloy ang pagdarang ng kanilang mga labi. Ipinasok ni Jc ang dalawang kamay sa loob ng sando ni Trinidad at iniangat pataas sabay hinubad. Ang kahubdan ng itaas ni Trinidad ay lumantad sa binata. Muli niyang hinalikan si Trinidad habang hinahagod hagod ang likod nito hanggang sa pagapangin muli ang dalawang kamay pababa sa puwetan at ipasok sa loob ng short at panty.

Dinakma ng binata ang likod na bahagi ni Trinidad at napasinghap ito ng lamas lamasin ni Jc. Napahinga ng malalim si Trinidad.

Kakaibang pakiramdam din ang nararanasan ni Jc na parang may kakaiba. Hindi siya nagmamadali na muling makatapos at nais niyang paligayahin ang kaulayaw.

Habang nakalusot ang dalawang kamay ni Jc sa likuran ni Trinidad at lamas lamas ang puwet ay lumuhod siya pababa at tuluyang hinila ang short hanggang sa mahubad. Hinalik halikan niya sa puson si Trinidad. Napapaliyad naman ang babae sa sarap na ginagawa ng binata. Napasandal ito sa lababo ng banyo. Napahawak ang isang kamay sa marmol na lababo at napasabunot ang isa sa buhok ng binata.

Humawak naman sa magkabilang balakang si Jc kay Trinidad habang sinisipsip ang puson. Makailang beses na sinipsip hanggang sa mamula ang balat. Dahan dahang tumayo ang binata habang pinagagapangan ng dila ang tiyan ni Trinidad papuntang kanang suso. Bahagya ng napaupo si Trinidad sa lababo at ibinuka ang dalawang hita. Doon pumuwesto ang binata. Sa pagitan ng hita na bahagyang nakabukaka habang pinaglalaruan ng mapangahas na dila ang utong. Sipsip at dila ang ginawa ng binata habang ang kaliwang suso ay nilalamas. Pinagapang pa ni Jc ang dila papunta sa kaliwang suso at iyon naman ang pinagpala ng dila habang kanan namang suso ang nilamas lamas.

Kakaibang init ang naramdaman ni Trinidad sa paminsan minsan na pagtama ng kahabaan ng binata sa kanyang singit at minsan sa kanyang hiyas. Kanda sipsip si Jc at hindi naman maipaliwanag ni Trinidad ang reaksyon. Tanging mga impit na daing at ungol ang kanyang nabibigkas. Gumapang muli ang dila at labi ng binata papunta sa balikat at leeg ni Trinidad. Ang init ng labi noon ay parang napapaso ang kanyang kalamanan na lalong nagpakulo ng nararamdaman niyang libog.

Sumapit ang binata sa labi ni Trinidad at muling naghalikan. Nagdikit ang mga labi na parang ayaw ng mag hiwalay. Sa patuloy nilang paghahalikan ay kaunting pagulos ng binata at parang nanunudyo sa kaselanan ni Trinidad. Tumatama sa clitoris ang ilalim ng ulo ng kanyang titi hanggang sa mapadpad sa bukana ng babae. Basang basa na ng mainit na likido at sa bahagya niyang pag ulos ay pumasok ang ulo. Napasinghap si Trinidad at napakagat sa labi ni Jc. Ramdam naman ni Jc ang nakakapasong init sa ulo ng kanyang burat na parang gumagapang sa buo niyang katawan.

Lalong sumidhi ang kanilang paghahalikan ng makapasok ang ulo ng titi ni Jc habang parehas nilang daklot ang likod ng isa't isa. Paminsan minsan inilalabas pasok ng binata ang ulo ngunit hindi inilalalim ang baon at hanggang ulo lang. Napapasunod naman ang balakang ni Trinidad na waring ayaw paalpasan ang ulo ng burat ni Jc sa pagkakabaon. Ngunit iba talaga pakiramdam ng binata at hindi siya nagmamadali. Hinugot niya ang kanyang burat at lumuhod sa harapan ni Trinidad. Ang isang paa ng babae ay nakatungtong sa sahig habang bahagyang nakaupo sa lababo at ang isa ay inangat ng binata at pinatong sa kanang balikat. Pinagmasdan muna ni Jc ang kayamanang angkin ni Trinidad. Bahagyang buhok na may mga labing mapupula at clitoris na pinkish ang kulay.

Dahan dahan niyang hinalik halikan ang labi ng hiyas ni Trinidad hanggang sa dila dilaan. Bahagyang nanigas ang tinggil ni Trinidad. Hinagod ng dila ng binata ang biyak ni Trinidad patungo sa sentro ng kaligayahan ng babae. Bahagya namang napapaangat sa sahig ang isang paa ng babae sa kiliting hatid ng salanggapang na dila ng binata. Napaangat ng tuluyan sa sahig ang isang paa ni Trinidad na nakapatong sa sahig. Umangat sa ere at tuluyang napaupo sa lababo.

Walang mapagsidlan ang kiliting gumagapang sa katawan ni Trinidad at ang ulo niya ay napasandal sa basag na salamin ng banyo. Napasabunot din siya sa ulo ng binata lalo na ng paglaruan ang bukana ng kanyang hiyas.

Hindi nagtagal sa ginagawang pag sipsip ni Jc sa hiyas ni Trinidad ay napasabunot ito ng dalawang kamay sa ulo ng binata at bahagyang inipit. Nanigas ang buong katawan ni Trinidad at nanginig at napakagat labi habang nakapikit.

"Ohh! Juan."sambit ni Trinidad habang ang orgasmo ay rumaragasa.

Patuloy naman si Jc sa pagsipsip at dila hanggang sa lumuwag ang pagkakasabunot sa kanya ni Trinidad senyales ng paghupa ng orgasmo.

Muling tumayo si Jc sa pagkakaluhod at muling hinalikan si Trinidad. Kahit habol pa ang hininga ay hindi inurungan ng babae ang nagbabaga pa ring labi ng binata. Kusang kinapa ng titi ni Jc ang lagusan ni Trinidad at ng mahagip ay umulos ng kaunti. Basang basa iyon ng laway at katas na lumabas sa katatapos lang na orgasmo ng babae kaya halos lumusot lahat ang kahabaan ng binata subalit pinigil muna niya ang tuluyang pagpasok. Kinapitan ni Jc si Trinidad sa makabilang balikat na ang kamay ay galing mula sa likuran upang kontrahin ang puwersang mang gagaling sa kanyang balakang kapag nagumpisa na siyang umindayog.

Balot na balot ng mainit na likido ang kahabaan ni Jc ng umpisahang niyang kumadyot ng marahan. Parang pinipiga ang kanyang pagkalalake kapag nasa loob ng ari ng babae. Kinuha niya ang ritmo ng balakang at sunud sunod na umayuda. Pawang malalalim na hininga ang lumalabas sa kanilang mga bibig sa bawat pagkanyod ng binata. Hindi pa nakuntento si Jc at sinabasib pa ng halik at sipsip ng utong ang kaliwang suso ni Trinidad. Halos bumaon ang kuko ni Trinidad sa likod ng binata dahil sa sarap lalo na ng sapitin na naman niya ang orgasmo. Patuloy ang binata sa pagkadyot sa hiyas ni Trinidad habang napapakagat na sa balikat ng binata ang babae. Ramdam ni Jc na dadatal na siya sa kanyang sukdulan. Bahagyang bumagal ang kanyang ritmo hanggang sa tumigil at hilahin pababa si Trinidad mula sa pagkakaupo sa lababo.

Pinatalikod niya ito paharap sa lababo at sa salaming basag na kanyang sinuntok ng maghiwalay sila ng kasintahan. Kumapit ang kaliwang kamay ni Trinidad sa gilid ng lababo habang ang isa ay sa buong bahagi ng salamin. Bahagyang hinila ni Jc ang balakang ni Trinidad upang umiskwad ang puwet nito. Kumapit din ang binata sa gilid ng lababo ng umpisahan niyang kadyotin ng patalikod si Trinidad. Malalakas ang binibitawan ng balakang ni Jc at ang paglagapak ng tunog ng pagsasalpukan ng puwet at puson nila ay umiikot sa magarang banyo ng binata.

Pabilis ng pabilis at palakas ng palakas ang pagbayo hanggang mapahawak ang dalawa niyang kamay sa maliit na balakang ni Trinidad. Dama niyang sasago na ang kanyang orgasmo. Sa patuloy pa niyang paglabas pasok ng madidiin kay Trinidad humabol muli ng orgasmo ang babae at dama niya ang pag agos noon sa kanyang pagkalalake. Sanhi noon ay pagsapit niya sa rurok ng ligaya at ilang malalakas at madidiin na kadyot ang kanyang pinakawalan kasabay ng pag agos din ng kanyang similya sa kalooblooban din ni Trinidad.

"Honey!! Uhmmppp!!"

Nakailang nginig pa ang kanilang katawan hanggang sa tuluyang humina ang kanilang pag kanyod at isinagad ng tuluyang ni Jc ang kanyang kahabaan kay Trinidad. Idiin at ayaw pakawalan at ng humupa ay natanggal ang pagkakasugpong ng kanilang mga laman.

Mabilis na dinampot ni Trinidad ang kanyang mga damit at isinuot.

"Honey, bakit ka nagmamadali?"takang tanong ni Jc.

"Jc, hindi ako si Alyssa. Halika sa kwarto at ikukuwento ko sayo ang lahat. Patawarin mo sana ako at hindi ko agad nasabi sa iyo."namumulang wika ni Trinidad.

"Ano!? What do you mean hindi ikaw si Alyssa? Wala naman pinagbago ang itsura mo bukod lang sa umitim ang buhok at naging simple."gulat na gulat na sabi ni Jc.

Hindi sumagot si Trinidad at hinila ang binata papuntang kwarto. Inutusan na mag bihis at papiksi namang sumunod ang binata habang takang taka. Lumabas si Trinidad ng kwarto at umupo sa sofa.

Matapos makapagbihis ay pinaupo siya ni Trinidad sa tabi nito habang nakaupo sa sofa na nasa gilid ang larawan. Nagumpisang mag saysay ang babae. Hindi naman makapaniwala si Jc sa mga tinuturan ng babae na napag alamang niya ang pangalan.

"Iyon ang totoo Jc at hindi ako si Alyssa. Ako si Trinidad Vasquez at kagaya ng una kong sinabi diyan ako sa larawan na iyan galing. Mahigit tatlong daang taon na ako sa loob niyan."mabilis na kuwento ni Trinidad.

"Pe-pero. Kamukhang ka mukha mo si Alyssa. Teka—"napaputol na sabi ni Jc ng may maalala.

"Vasquez ba kamo? Vasquez din si Alyssa. Ibig sabihin—" manghang sabi ni Jc na nanlalaki ang mata.

"Oo. Maaaring kaapu apuhan ko siya. Kung sinunod ni Paez ang kanyang pangako. May talaan ng mga pangyayari sa bawat salit saling lahi namin at doon mo mababasa na hindi ako nag sisinungaling. Kahit ikaw meron din talaan na ipinangako sakin ni Juan na doon isusulat lahat ng aming pinagdaanan."paliwanag ni Trinidad.

"Meron nga, pero ni minsan hindi ko nagawang basahin kahit isa doon. Sandali kukunin ko." sabi ni Jc na akmang tatayo sa pagkakaupo ng mapapatda ng makarinig ng isang sigaw na malagom ang tinig.

"Trinidad!"

Sabay napalingon silang dalawa sa nakabukas na larawan. Nagulantang si Jc ng makitang papalabas mula sa larawan ang isang may edad na lalaking mestisuhin. Malaking tao ito at balbas sarado na halos abuhin na ang kulay. Halos nasa kalahati lang ang kanyang katawan sa lapad ng katawan ng matanda. Makisig pa rin ito sa kabila ng katandaan. Hindi siya makapaniwala na totoo ang ikunukuwento ni Trinidad na kamukha ni Alyssa. Tumibay pa ang pag saysay nito na panahon pa ng espanyol galing ang mga ito ng makita niya ang dalang riple ng matanda. Isang Spanish Mauser na rifle. Sigurado siyang Mauser iyon na ginamit ng panahon ng kastila. Mahilig siya sa antigo at pati mga baril ay may konti siyang alam.

Tuluyang nakalabas ang matandang lalaki at kakapa kapa ito na napansin niyang bulag. Sinenyasan ni Trinidad si Jc na huwag gagawa ng ingay subalit hindi napigil ng binata ang sarili sa gulat.

"Si-sino ka?" gulat na wika ni Jc.

Subalit imbes na sumagot ang matandang lalaki ay mabilis na itinutok nito ang baril at ipinutok sa kinalalagyan ni Jc. Malakas ang pakiramdam nito at bawat kaluskos ay hindi nakakaligtas sa pandinig. Tinamaan si Jc sa kaliwang balikat kagaya ng tama ng baril ni Juan.

"Juan? Nililo mo ako Juan. Dinig na dinig ko ang usapan niyo."galit na sabi ng matandang lalaki at ikinasa muli ang rifle at itinutok muli sa kinalalagyan niya. Marahil ay rinig nito ang pagtangis ng binata sa natamong sugat.

Mabilis naman ang naging aksyon ni Trinidad at tumakbo kay Senior. Nakatayo ito sa tapat ng larawan at mabilis niyang sinunggaban sabay parehas silang napapasok sa loob ng larawan. Napabagsak sa kamalig. Inapuhap agad ni Trinidad ang pinto ng larawan at agad isinara. Pagkatayo ni Senior ay pinilit niyang buksan ang pinto subalit nabigo.

Dinig na dinig naman ni Jc ang ingay ng pag sigaw ng matandang lalaki.

"Niloko mo ako Juan. Ang sabi mo ay walang makakabukas ng larawan. Pinagtaksilan niyo ako ni Trinidad. Buksan mo ito Juan. Papatayin kita."

Narinig pa ni Jc ang pag gibik ni Trinidad ng kaladkarin ito palayo ng hindi magawang buksan ang larawan. Humina ng humina ang mga tinig hanggang sa naglaho.

Tumayo si Jc at inapuhap ang gamot sa banyo. Tinalian ng benda ang balikat upang hindi magdugo ng todo. Nagmamadali niyang hinalungkat ang mga talaan na sinasabi ni Trinidad na bilin ng namayapang ama na paka ingatan at ituloy ang tradisyon ng kanilang angkan. Mga ilang pirasong itim na kwaderno na sa gilid nakalagay ang sumulat.

"Juan de Villa?"gulat na anas ni Jc sa sarili.

Agad niyang binuklat ang notebook. Unang pahina pa lang ay bumulusok na ang kaba sa kanyang dibdib. Totoo nga ang nangyayari lalo pa ng makita niya ang sinasabing Juan. Parang kakambal niya ang itsura nito na buhok lang ang naiba. Tandang tanda pa niya na halos ganito rin ang kanyang litrato ng mag pa kuha siya ng black n white na picture.

Sinimulan niyang basahin ang nakasulat doon at lahat ng iyon ay kaugnay ng mga naganap sa kanya. Ang sugat na nakuha niya ng suntukin ang salamin ng banyo at ang kay Juan na nakuha ng suntukin ang salamin ng kalesa ni Senior Pancho ng magkunwaring iligtas ang buhay ng senior kasama si Macario. Dagdag pa ang katatamo lang niyang sugat sa balikat na nakuha din ni Juan sa pakikipaglaban sa mga sundalo. Lahat iyon ay itinala ng kanyang lolo Juan at detalyadong detalyado.

Subalit hindi iyon ang nakahagip ng kanyang atensyon kundi ang pagbalik nito sa ibang katawan na sa kanya tumapat. Humihingi ito ng tawad dahil sa epekto ng itim na karunungan na siya ang makakaranas. Ngayon ay batid na niya kung bakit napaka sakim at sarili lang niya ang iniisip. Kahit nabatid na ni Jc ang lahat ay hindi siya nakaramdam ng galit sa kanyang lolo Juan bagkus ay naawa siya sa sinapit nitong pagdurusa dahil sa labis na pagmamahal kay Trinidad.

Tumayo siya at naghanap ng mahabang pisi. Nahalungkat niya ang kanyang pamingwit na libangan din ng kanilang tropa noon kapag namamasyal sa mga probinsya. Binaklas niya iyon at itinali sa kahoy na kanyang inuukit at ang kabilang dulo ay itinali niya sa kanyang kanang pulso. Ginawa niya iyon upang hindi siya maligaw sa kung ano man ang makita niya sa mundo sa loob ng larawan. Ililigtas niya si Trinidad alang alang sa kanyang lolo Juan. Tanging siya lamang ang makakagawa noon. Matapos ng kanyang ginagawa ay binuksan niya ang larawan. Tanging itim lang na dingding ang kanyang nakikita at namasdan niya kanina ang pagtagos dito ni Trinidad at senior.

Inilusot niya ang kanyang kanang kamay at bahagyang tumagos. Bumuwelo siya at tumakbo sa pintuan ng larawan ng nakapikit. Pagmulat niya ay nasa ibang lugar na siya. Isang lugar na may kadiliman. Maraming banga at mga sako na yari pa sa tela. Lumingon siya sa lagusan at namasid niya ang kanyang condo.

Lumakad siya palabas ng pinto hanggang sa matanaw ang isang mansyon. Laking gulat niya ng makita ang paligid. Tanging sinag ng bilog na buwan ang nagbibigay ng liwanag. Kagaya ng nabasa niya sa sabi ng kanyang lolo Juan. Puro gabi lang ang mararansan sa loob ng larawan. Ngayon ay batid niya na kaya pala maputla ang kulay ni Trinidad dahil sa hindi nasisilayan ng araw. Ang mga puno din ay pawang mga tuyo at nangamamatay. Nalungkot siya sa sinapit ni Trinidad at tiniis na makulong sa larawan para lamang hindi malayo sa lolo Juan niya.

Kinalas niya ang pisi sa kanyang kamay dahil sa sagabal. Hindi na kailangan iyon ni Jc dahil sa ang mansyon na nakikita niya sa harapan ay bahay nila sa tuwing isasama siya ng ama sa Maynila. Kabisado niya ang bahay na iyon. Lumakad siya ng maingat papasok sa bahay at nadaanan niya ang isang hardin. Tanging iyon lamang ang may buhay sa paligid. Isang hardin na punong puno ng namumulaklak na rosas. Paghawak niya ng seradura ng pinto ay bahagyang dilim ng kanyang paningin at parang nawalan ng malay. Pagbalik sa kanyang sarili ay may kakaibang nangyari. Ang lahat ng pinagdaanan ng kanyang lolo Juan ay kabisadong kabisado niya kahit hindi niya pa nabasa ng buo ang diary nito.

Pakiramdam niya ay si Juan at dama niya na parang nabuhay siya sa panahon ng kastila. Lumakad siya papasok ng mansyon at tinungo ang malaking silid. Kutob niya ay nandoon si Trinidad. Hindi nga siya nagkamali at andon nga ito sa kama na nakahiga. Sinilip niya si Senior at ng hindi niya makita ay pinasok niya si Trinidad.

"Trinidad."pabulong niyang tawag.

Napabangon si Trinidad at nakita si Jc.

"Jc? Anong ginagawa mo dito. Papatayin ka ni Senior."alalang sabi nito.

"Ako si Juan, mahal kong Trinidad." bulong ni Jc.

Hindi niya rin maintindihan ang sarili at parang naghalo ang kanyang pagkatao.

"Juan. Mahal ko. Kay tagal kong nangulila sayo. Maraming salamat at binalikan mo ako."umiiyak na sabi ni Trinidad.

"Halika na mahal. Tumakas na tayo."

Mabilis nagbangon si Trinidad at hila hila ni Jc ang kamay nito habang papalabas ng pinto. Sa paglabas naman nila ay ang paparating na si senior. Kahit bulag ay napakalakas ng pakiramdam nito at saulado ang lugar ng bahay.

"Juan! Papatayin kita."sigaw ni Senior sabay bunot ng revolver na nakasukbit sa balakang nito. Itinutok sa kanilang dalawa at parang nakakakita talaga ito dahil sa tutok na tutok ito kay Jc.

Mabilis ang pangyayari at ipinutok ni senior ang baril. Namalayan na lamang ni Jc ang nakayapos na si Trinidad sa kanya. Dumudugo ang bibig nito habang unti unting bumabagsak sa sahig. Iniligtas siya ni Trinidad at kung siya ang tinamaan noon ay malamang ay kamatayan na niya. Napasunod siya kay Trinidad at napaluhod habang nakahiga sa kanyang bisig si Trinidad. Nag aagaw buhay ito sa pagliligtas sa kanyang buhay.

"Tri-trinidad."narinig ni Jc na sabi ni Senior at pagtingin niya dito ay normal na ang mata nito at hindi na bulag.

"Ju-juan. Mahal na mahal kita." sambit ni Trinidad habang nag aagaw buhay.

"Mahal na mahal din kita Trinidad."tugon ni Jc na alam niyang si Juan ang nagsasabi.

Hindi napigilan ni Jc ang pagluha na alam niyang pagluha ni Juan. Hindi nagtagal ay napugto ang hininga ni Trinidad.

Napabalik ang paningin ni Jc sa humahulgol na si senior at itinutok ang baril sa sentido at ipinutok. Nagpatiwakal ito sa harapan niya ng makita ang pagpanaw ni Trinidad. Kasabay noon ang paglindol ng lugar. Ang mga magagarang ilaw sa kisame ay nagpatakan sa sahig. Binuhat ni Jc si Trinidad at mabilis na tinungo ang daan palabas. Iniwasan ang naglalaglagang mga kandelabra at mga kahoy maging mga bato na galing sa bubong. Dahil sa kabisado niya ang lugar ay mabilis siyang nakalabas sa malaking mansyon. Ang bituin sa kalangitan ay bumubulusok pababa. Sinaklot din ng takot si Jc ng makita ang bilog na buwan na nagkatipak tipak ng ilang piraso at pabulusok sa artipisyal na mundo ng larawan. Parang nakikita niya ang pagkagunaw ng mundo. Ang mga lupa ay nababaak at sumusubo ang apoy. Maging ang mansyon ay nilamon na rin ng lumalagab na apoy.

Pinilit niyang makarating sa kamalig na lagusan pabalik sa tunay na mundo. Hindi niya alintana ang sakit ng sugat sa balikat dahil sa bigat ni Trinidad. Halos lamunin na siya ng lupa at para siyang nasa video games sa pag talon talon sa tipak tipak na lupa. Aninag na niya ang liwanag galing sa condo niya ngunit bago pa man siya makalabas ay natipak ang lupa na kanyang aapakan palabas. Sukat niya na nasa isa o dalawang metro ang layo ng lagusan mula sa kanyang kinatatayuan. Sinilip niya ang lalaglagan niya at wala siyang nakita kundi kadiliman.

Muli siyang bumuwelo at patakbong sinugod ang pinto at lumundag na karga karga si Trinidad. Muli niyang ipinikit ang mata upang hindi makita ang pangyayari. Sa pagmulat noon ay nakita niya ang sarili na nakatayo na sa condo at nakalahad ang bisig. Wala na si Trinidad na buhat buhat niya at tanging kuwintas na gawa sa puting perlas ang naiwan maging mga usok na nilamon na ng exhaust sa kisame. Umikot siya at tiningnan ang larawan. Kumupas ang kulay nito at halos hindi na makilala. Kinapa niya rin ang dingding na kulay itim na kanyang tinagusan ngunit naging ordinaryong ply wood na lang iyon. Tuluyan ng naglaho ang mundo sa loob ng larawan.

Nawala na rin ang alaala ng lolo Juan niya na nasa kanyang isipan noong nasa loob siya ng larawan. Iba na din ang pakiramdam niya na parang bagong tao siya. Parang kumawala din kasabay ng mundo ng larawan ang epekto ng mahika sa kanya. Itinago niya ang kuwintas na alaala ni Trinidad sa drawer at nagpunta ng cr. Agad niyang inayos ang sugat na nadaplisan ng riple ni senior.

Napagtanto niyang napakapalad pala ng relasyon nila ni Alyssa kumpara sa dinanas nina Trinidad at Juan. Kay daming panahon na sinayang niya sa pag ibig na ibinigay ni Alyssa na hindi niya pinahalagahan. Bagamat ipinaliwanag ni Juan na isa iyon sa epekto ng pag gamit ng itim na mahika ay nanghihinayang pa rin siya. Matapos ayusin ang sugat ay bumalik siya sa kwarto. Muling kinuha ang kwaderno ni Juan at inisa isang binasa. Napaka dakila ng pag ibig ng dalawa na pinangarap ni Trinidad na muling ituloy ng kanilang salit saling lahi. Siya at si Alyssa na kaapu apuhan ni Trinidad. Plano niyang ibigay kay Alyssa ang kwintas ni Trinidad na tanging ito lang ang may karapatang mag may ari. Umaasa siya na hindi pa huli ang lahat para sa kanila ni Alyssa na halos tatlong buwan na ang lumipas ng mag away sila.

Kahit ano pang mangyari ay hinding hindi siya makakapayag na mawala si Alyssa alang alang sa pangarap ni Trinidad at Juan. Handa niyang ibigay ang lahat lalo pa at kumawala na sa katawan niya ang epekto ng mahika.

Nagpalit siya ng damit at tinungo ang sasakyan. Binagtas ang daan patungo sa pinag tatrabahuhan ni Alyssa. Naabutan ni Jc na nagaayos ng items na bagong angkat ang kasintahan. Sa pagpasok pa lang niya ng gusali ay napatingin na si Alyssa. Nakangiti ito sa kanya na alam niyang lumipas na ang galit.

Lumuhod si Jc sa harapan ni Alyssa.

"Im sorry honey."sabay labas ng kuwintas ni Trinidad.

"Will you—" naputol na sasabihin ni Jc ng kapitang bigla ni Alyssa ang kwintas.

Nanlaki ang mata nito sa nakitang hawak hawak niya.

"Where did you get this honey?" gulat na gulat na tanong nito.

"Saka ko nalang sasabihin. Mahabang kwento honey."sagot ni Jc.

"Nasaan ang painting ni Trinidad?"tanong ni Alyssa.

Nagulat si Jc sa tinuran ni Alyssa. Hindi pala lingid dito ang hiwaga ng larawan. Itinayo siya ni Alyssa mula sa pagkakaluhod at isinama sa sariling opisina. Hinalungkat ang isang box at inilabas ang isang puting notebook. Kapares din ng kanya at kulay lang ang pinagkaiba.

Inilabas ang isang larawan na iginuhit gamit ang charcoal na kasing laki ng isang coupon band. Larawan ni Trinidad na nakasuot ang kwintas na bitbit niya. Sa bandang ilalim na kanang bahagi ay nakapirma ang Juan de Villa 1896

"Kay tagal kong hinanap ang painting na yon Jc. Iyon ang dahilan kung bakit napapadpad ako sa larangan ng sining."wika ni Alyssa.

Ikinuwento ni Jc ang buong katotohanan sa nobya. Akala niya ay magagalit si Alyssa dahil sa pagtataksil niya subalit nagpasalamat pa ito sa kanya.

Hinatak siya ni Alyssa at nagmamadali.

"San tayo pupunta?"tanong ni Jc.

Hindi sumagot si Alyssa at isinakay si Jc sa kanyang vintage car na 1958 Ford Thunderbird na kulay aquamarine. Mga ilang saglit pa ay nasa condo na muli sila ni Jc. Niyakap ng buong higpit ni Alyssa si Jc hanggang sa makarating sa kwarto kasabay ng paghihinang ng kanilang labi.

Napabagsak sila sa king size bed na nakadagan si Alyssa. Saglit bumitiw ang dalaga sa pagkakahalik kay Jc at hinubad ang suot na dress. Minasdan ni Jc ang naka bra at panty na kasintahan na nagpa init ng kanyang pakiramdam. Pandalas din inalis ni Alyssa ang suot na t shirt ng binata at kinalas ang sinturon sabay inilabas agad ang titi. Biglang dumausdos pababa si Alyssa mula pagkakaupo sa ibabaw at napaluhod sa gilid ng kama. Habang sabik na sabik na pinaglalaruan ni Alyssa ang titi ng nobyo ay sabay naman nitong hinuhubad ang pantalon at brief. Pag sapit ng pantalon sa bandang paanan ay inapaakan ni Jc ang kaliwa at inulusot ang paa at ganun din ang ginawa sa kanan hanggang mahubad ng tuluyan.

Napasabunot si Jc sa ulo ni Alyssa sa kakaibang sensasyon na dulot ng makipot na bibig ng kasintahan na naglalaro ng kanyang burat. Napapakislot ang binata sa tuwing sisipsin ng dalaga ang ulo.

"Ahhh. Keep sucking honey."sambit ni Jc.

Patuloy naman ang dalaga sa pagtsupa na pinaiikot ikot pa ang dila kapag nasa loob ng bibig ang kahabaan ng binata. Tumayo sa pagkakaluhod si Alyssa sa harap ni Jc at kinalas nito ang suot na bra pagkatapos ay muling sumaklang sa nakatihayang nobyo. Tumapat naman sa mukha ni Jc ang makinis na dibdib ni Alyssa na lalong pumuti. Hindi na nag aksaya pa ng panahon si Jc at sinabasib iyon ng halik. Marahas na sinipsipsip ang utong habang lamas lamas.

"Ahhh honey. I really miss this. "wika ni Alyssa na malalim ang paghinga.

Dumulas naman ang dalawang kamay ng binata papuntang balakang ni Alyssa at hinimas himas ang maliit nitong baywang. Kapag kuwan ay ipinasok ang dalawang kamay sa loob ng panty na kulay powder blue. Nilamas lamas ang dalawang pisngi ng puwet habang kasabay sinususo ang dalaga.

Bumalikwas si Jc at napailaliman si Alyssa at mabilis na rin lumuhod kagaya ng ginawa ni Alyssa sa kanya. Sinungkit ang magkabilang garter ng panty at hinila pababa. Lalong natakam si Jc sa shave pussy ni Alyssa. Ang mapula pulang labi noon na parang nang aakit na hagkan niya. Pinagapangan ng dila ang tubuan ng pubic hair at iniwasan ang biyak ng kaselanan ni Alyssa.

"Ohhh. Honey. Ang sarap. Ang init ng dila mo."habol hiningang wika ni Alyssa.

Pabalik balik na naglimayon ang dila ni Jc sa ibabaw ng hiyas ni Alyssa papuntang puson tapos pababa. Napapaangat ang puwetan ng dalaga sa tuwing lalapit ang dila ng kasintahan malapit sa kanyang hiwa. Inip na inip si Alyssa na dilaan ng nobyo ang kanyang hiyas at ito na mismo ang nag giya patungo doon at hinawakang madiin ang ulo ng nobyo.

Napasinghap si Alyssa ng higupin ni Jc ang katas na nasa biyak niya.

"Ahh." sambit ni Alyssa at hindi na napigilang ikaskas ang hiyas sa mukha ng nobyo.

"Honey. Ohh. Lick it."utos ni Alyssa habang pa tuloy ang pag giling ng balakang nito sa mukha ng kasintahan.

Tumalima naman si Jc at mabilis na sinipsip ang tinggil ng kasintahan na bahagya ng tumitigas sa libog. Napabitiw sa pagkakasabunot si Alyssa ng sipsipin ni Jc ang kanyang tinggil subalit patuloy pa rin ang pag giling ng balakang nito. Napadako ang dalawang kamay nito sa sariling dibdib at lamas lamasin. Sinalisol naman ng dila ni Jc ang tinggil ni Alyssa at kinanti kanti. Pinatulis ang dila at tinutunton ang biyak at pagdating sa lagusan ay ipinasok pasok.

Lalong nagpabaliw kay Alyssa ang ganong gawain ni Jc. Napabilis ang orgasmo nito.

"Honey. Sipsipin mo lalabasan na ako. Ahhh."wika ni Alyssa at muling napasabunot sa binata.

Sa pagsipsip muli ni Jc sa tinggil ni Alyssa ay nanginig ang katawan nito.

"Ahh. Ooohhhhh.. Honneeyyy. Uhmmp."napakagat labing wika ni Alyssa habang nilalabasan.

Hingal na hingal ang dalaga ng humupa ang narating nitong langit.

Tumayo naman si Jc sa pagkakaluhod sa pagitan ng hita ng nobya at pumatong. Masuyong hinalikan at bahagyang umulos. Pumasok ang kalahati ng kahabaan nito sa lagusan ng nobya.

"Ahaa." napadaklot sa likod ni Jc si Alyssa.

"Uhmmppp."dagdag pa nito ng isinagad ni Jc ang ulos. Dahil sa lawang lawa na ng laway at katas ni Alyssa ay ilang ulos lang ay nabalot agad ng madulas na likido ang kahabaan ni Jc.

Ibinabad muna ng binata ang kanyang matigas na ari ng ilang sandali at saka sinimulang umindayog. Itinuon ng binata ang dalawang siko sa kama para magkaroon ng puwersa. Marahan siyang naglalabas pasok sa dalaga ng kapitan siya nito sa pingi ng puwet. Napatigil ang binata saglit sa pagkadyot.

"Dont move."wika ni Alyssa habang daklot daklot ang puwet ni Jc.

Inumpisahan ni Alyssa ang kumadyot kadyot mula sa ilalim. Ibayong sarap naman ang naramdaman ni Jc sa tuwing sasagad ang pagkakabaon ng kanyang ari sa bawat ayuda ni Alyssa. Sarap na sarap si Jc na masdan si Alyssa na kagat labi na kumakadyot sa ilalim.

Ilang sandali ay nakita niya ang bahagyang pagbuka ng bibig ni Alyssa kasabay ang pagbilis ng pagkadyot at pag diin ng pagkakadaklot sa puwetan ni Jc.

Inangat ng bahagya ni Jc ang balakang para makakakadyot ng mabilis si Alyssa mula sa ilalim. Tuluy tuloy ang ginagawa nitong pagkadyot hanggang sa muling manginig ang katawan.

"Honey. Etoo na uli akoo.."

Sa kalagitnaan ng nilalabasan si Alyssa ay naramdaman din Jc ang pag sapit niya sa rurok ng ligaya at sinalubong ang balakang ng dalaga. Humabol siya sa inoorgasmong kasintahan.

"Eto na rin ako hon. Ahh. Ohh."sambit ni Jc at napatuon ang ulo sa kama at pumulandit ang katas nito sa sinapupunan ni Alyssa. Sinalubong ng tamod ng binata ang papalabas na likido ng kasintahan.

Makailang sumpit pa ang kanyang katas at pag kadyot ng balakang hanggang sa humupa. Napadagan si Jc sa ibabaw ng kasintahan. Niyakap naman ng mahigpit ni Alyssa ang nobyo at ninamnam ang katas na isinaboy nito sa kalooblooban niya na unang beses na ginawa ng nobyo sa haba ng kanilang pinag samahan.

"Honey. That's the best fucked ever."wika ni Alyssa sa tainga ng binata.

Napatunghay ang binata at masuyong hinalikan sa labi si Alyssa.

"And definitely not the last."wika ni Jc.

Maka ilang ulit pa silang nagparaos ng araw na iyon na animo bago sa larangan ng pakikipagtalik. Walang mapagsidlan ang saya ni Alyssa dahil sa pagbabago ni Jc. Nawala na ang pagiging maka sarili nito. Lalo na ng tanungin siya ni Jc.

"Will you marry me?"

Hindi naiwasan ni Alyssa ang maluha sa naging pasya ng binata na kay tagal na niyang pinangarap.

"I do Honey."

WKS

Comment Log in or Join Tablo to comment on this chapter...
~

You might like Pulandit's other books...