Tablo

Joined 11 months ago

5 Sweet Brats

A kind-hearted girl named Kathryn Watson had 5 siblings -- who wants their sister not to have a boyfriend! And a guy named Daniel Johnson showed up. Will the brats show they're attitudes towards him? Or will accept him?

Sa Dilaw na Trapik

Kung puwede lang sanang itulak si kuya sa ibang dimensyon. Sa lugar na kung saan ako ang heneral ng kanyang kalawakan; sa isang daigdig na kung saan ang galit niya sa akin ay katumbas ng pagpugot ng ulo o di kaya’y pagtadtad sa dalawang kamay. Sa tuwing sinisingkahan niya ako, siya ay paparusahan ng lupa o anumang elementong naroon sa...

Tula

This is just a compilation of some random thoughts. Mga bagay na pumapasok na lang sa utak ko ng random lang. :)

Mirage

Where better for a serial predator to operate than in the Chihuauan and Sonoran deserts that straddle the 2000 mile long U.S./Mexican border from California to Texas? Hundreds of people die there every year as they make the dangerous trek to the Golden North. So, what if that predator collected a few strays, just before they died of...

Bedlams

a sequence of ten poems about trauma, loneliness, and the struggle to find and keep a quiet love despite being constantly haunted by memories of violence.

Falling In Love: The Unexpected Feeling for The Unexpected Person

Paano kung sa UNEXPECTED situation ay magkaroon ka ng isang UNEXPECTED feeling para sa UNEXPECTED person? Sa buhay pag-ibig, hindi natin masasabi kung sino ang para sa’tin. Minsan, kung sino pa ang gusto natin ay siya rin namang hindi ibinibigay sa’tin at kung sino pa ‘yong hindi natin inaasahang dumating sa buhay natin ay siya rin...

Broken by: Tabx.

He was brought up in a brutal environment. Ang mga taong dapat siya ay alagaan at protektahan ay siya pang na-unang sinaktan siya but because the head of a mafia, an underground criminal society took a liking to him sa una nilang pagkikita ay nagbago ang buhay niya but the scars left by the people of his past never healed. She was...

As We Know It

When he wakes up in a strange room with nearly no memories, Simon is not afraid. He is terrified. With only two memories, his name and the face of a girl he swears he knows, Simon finds himself on a journey to gather his memories and uncover the truth. But does he even know what truth is?

Man

Take care of yourself. They're always in the dark and waiting for you. You shouldn't forget to bring a flashlight when going home late.